Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

2019-03-07

EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

Minska växthusgasutsläpp och buller med hjälp av reglerna om bättre däckinformation

Då det nuvarande europeiska däckmätningssystemet inte fullt levt upp till miljömålet (som del av Parisavtalet) om att minska växthusgasutsläpp inom transportsektorn då det finns brister inom märkning och efterlevnad behövs en revidering av reglerna, enligt Ministerrådets presshemsida.

Den 4 mars antog EU-medlemsländernas stats- och regeringschefer, det vill säga Europeiska rådet, sin förhandlingsposition om förslaget till de nya reglerna. De syftar till att förstärka märkningen av däck i syfte att minska växthusgasutsläpp och buller inom transportsektorn samt att öka trafiksäkerheten genom att tydligare informera konsumenterna om drivmedelseffektivitet och däckens olika säkerhetsparametrar.

Bakgrund

Bakgrunden till de nya reglerna är att många bilanvändare idag handlar däck online utan att först ha sett däcken vilket har gjort det svårt att se etiketterna till dessa. Här vill EU att däcketiketter alltid ska visas för slutanvändare innan köpbeslut fattas. Enligt Ministerrådet står dessutom vägtransporter för cirka 22 % av EU:s totala växthusgasutsläpp där däckens rullmotstånd har en stor inverkan. Förhoppningen är att minska växthusgasutsläppen med de nya reglerna.

Vad händer nu?

Reglerna har ännu inte trätt i kraft men de beräknas göra detta innan år 2020. Det som återstår är att EU-parlamentet ska anta sin ståndpunkt om ärendet för att slutligen förhandlas interinstitutionellt.

Läs mer om de nya reglerna här.

/Hannes Wigerfelt

Nyheter på området

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS