Överenskommelse om direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

2014-03-25

Den 20 mars förhandlades en informell överenskommelse fram mellan Rådet och Europaparlamentet om ett direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. Överenskommelsen mellan de två lagstiftande institutionerna grundar sig i ett förslag om direktiv som lades fram av EU-kommissionen i januari 2013, och syftar till att etablera ett gemensamt ramverk inom EU för att minska beroendet av fossila bränslen i transportsektorn.

Målsättning med direktivet
Direktivet om utbyggnad av infrastruktur för förnybara bränslen har tagits fram för att försäkra tillhandahållandet av tanknings- och laddningsstationer för bilar, lastbilar och fartyg som använder sig av förnybara bränslen i Europa. Förslaget innebär att EU:s medlemsstater måste inrätta nationella planer och målsättningar för hur infrastrukturen för förnybara bränslen ska finnas tillgänglig och erbjuda förare av miljödrivna fordon en god tillgänglighet till hela Europas transportnät.

Att skapa ett infrastrukturnät med gemensamma standarder anses vara en avgörande åtgärd för att öka efterfrågan på alternativa energikällor (som el, hydrogen och naturgas) som drivmedel i fordon. Samtidigt skulle en standardisering uppmuntra tillverkare att producera fler fordon som drivs av sådana bränslen. En ökad användning av alternativa bränslen i alla typer av fordon (bilar, tåg, fartyg och flyg) skulle minska oljeberoendet och således förbättra EU:s energisäkerhet och minska utsläppen av växthusgaser.

Processen mot antagande av direktivet
Den 5 december 2013 antog Rådet sina allmänna riktlinjer för direktivet. Den överenskommelse som nu gjorts måste i samråd med EU-kommissionen godkännas av Europaparlamentets transportkommitté (utskottet för transport och turism) och sedan av hela parlamentet i april och slutligen av Rådet. Trots att överenskommelsen ännu inte är juridiskt bindande framhöll rapportören för frågan i Europaparlamentet, Carlo Fidanza, att överenskommelsen är ett mycket viktigt steg på vägen mot en Europeisk marknad som främjar transporter drivna på förnybara bränslen.

Läs mer om överenskommelsen på Europaparlamentets pressportal.

North Sweden har tidigare rapporterat om processen inom viken förhandlingarna kring direktivet fortlöpt:
12 februari 2013 - EU-kommissionens strategi för rena drivmedel
20 september 2013 - Transportutskottet diskuterar betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternative bränslen
17 december 2013 - Rådet har antagit allmänna riktlinjer för infrastruktur för alternativa bränslen

För mer information, kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, ansvarig för transportpolitik,  North Sweden European Office.

/Mona Mansour & Åsa Fors

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS