Stephane Ouaki Head of Unit CEF besöker Luleå 24-25 juni

2014-06-23

PRESSINBJUDAN

Stephane Ouaki Ouaki med EU:s infrastrukturbudget som ansvarsområde, besöker Luleå 24-25 juni för att informeras om näringslivets behov av transportinfrastruktur i Norrbotten.

Ja 

 

Stephane Ouaki
Stephane Ouaki

Under besöket kommer Ouaki att informeras om näringslivets behov av bland annat Norrbotniabanan, Luleå hamn och malmbanan, som är föremål för betydande medfinansiering från EU.

Näringslivets deltagare representeras av Swedish Lapland, LKAB, SSAB, Boliden, Outokumpu, SCA och SmurfitKappa.

Programansvariga är Länsstyrelsen, North Sweden kontoret, Landstinget, Kommunförbundet och Luleå Hamn.

Media  är välkommen

Dag: tisdag 24 juni
Tid: 14:20
Plats: Sjöfartshuset, Strömörtsvägen 9, Luleå Hamn
Medverkande:
Stephane Ouaki, Head of Unit “Connecting Europe – Infrastructure Investment Strategies” in the Directorate General Transport and Mobility (DG MOVE) of the European Commission.
Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län.

Läs pressinbjudan här

Läs hela programmet

För mer information kontakta:

Mona Mansour

Senior Adviser European Affairs, (Transport, Raw Materials, Internal Market)

North Sweden European Office

+32 475 773963; mona.mansour@northsweden.eu

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen föreslår ny CEF-förordning som sammanlänkar Europa. ScanMed förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik & Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

 • Återblick på TEN-T Days 2018

  2018-05-08

  North Sweden deltog den 25–27 april på TEN-T Days 2018 i Ljubljana, EU-kommissionen DG MOVE:s stora årliga sammankomst om utveckling av EU:s transportpolitik inom TEN-T.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS