Pat Cox i norra Sverige

2016-05-30

En av nyckelpersonerna inom EU:s transportpolitiska arbete, Pat Cox, besöker Luleå och Kiruna den 30 maj – 1 juni 2016. Syftet är att få en närmare bild av regionen och transportsystemen i norra Skandinavien. 

Pat Cox-besöket ska belysa möjligheterna till att infrastrukturen i norra Sverige, norra Norge och norra Finland länkas närmare stomnätskorridoren SkandMed för att förbättra funktionen i såväl det svenska som det europeiska transportsystemet som helhet.

Bakom inbjudan står Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten. Besöket samordnas av North Sweden European Office - Norrbottens och Västerbottens regionkontor i Bryssel. 

Under besöket kommer EU-samordnaren Pat Cox föra diskussioner med politiska företrädare för lokal, regional och nationell förvaltning från Norge, Sverige och Finland samt med aktörer från industrin. Pat Cox kommer även att besöka Luleå hamn, Kiruna kommun och LKAB. I arrangemanget medverkar även representanter för Näringsdepartementet och transportministerier i Norge och Finland.

North Sweden European Office återkommer med en längre rapportering.

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS