Pat Cox i norra Sverige

2016-05-30

En av nyckelpersonerna inom EU:s transportpolitiska arbete, Pat Cox, besöker Luleå och Kiruna den 30 maj – 1 juni 2016. Syftet är att få en närmare bild av regionen och transportsystemen i norra Skandinavien. 

Pat Cox-besöket ska belysa möjligheterna till att infrastrukturen i norra Sverige, norra Norge och norra Finland länkas närmare stomnätskorridoren SkandMed för att förbättra funktionen i såväl det svenska som det europeiska transportsystemet som helhet.

Bakom inbjudan står Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten. Besöket samordnas av North Sweden European Office - Norrbottens och Västerbottens regionkontor i Bryssel. 

Under besöket kommer EU-samordnaren Pat Cox föra diskussioner med politiska företrädare för lokal, regional och nationell förvaltning från Norge, Sverige och Finland samt med aktörer från industrin. Pat Cox kommer även att besöka Luleå hamn, Kiruna kommun och LKAB. I arrangemanget medverkar även representanter för Näringsdepartementet och transportministerier i Norge och Finland.

North Sweden European Office återkommer med en längre rapportering.

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS