Pat Cox i norra Sverige

2016-05-30

En av nyckelpersonerna inom EU:s transportpolitiska arbete, Pat Cox, besöker Luleå och Kiruna den 30 maj – 1 juni 2016. Syftet är att få en närmare bild av regionen och transportsystemen i norra Skandinavien. 

Pat Cox-besöket ska belysa möjligheterna till att infrastrukturen i norra Sverige, norra Norge och norra Finland länkas närmare stomnätskorridoren SkandMed för att förbättra funktionen i såväl det svenska som det europeiska transportsystemet som helhet.

Bakom inbjudan står Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten. Besöket samordnas av North Sweden European Office - Norrbottens och Västerbottens regionkontor i Bryssel. 

Under besöket kommer EU-samordnaren Pat Cox föra diskussioner med politiska företrädare för lokal, regional och nationell förvaltning från Norge, Sverige och Finland samt med aktörer från industrin. Pat Cox kommer även att besöka Luleå hamn, Kiruna kommun och LKAB. I arrangemanget medverkar även representanter för Näringsdepartementet och transportministerier i Norge och Finland.

North Sweden European Office återkommer med en längre rapportering.

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen föreslår ny CEF-förordning som sammanlänkar Europa. ScanMed förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik & Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

 • Återblick på TEN-T Days 2018

  2018-05-08

  North Sweden deltog den 25–27 april på TEN-T Days 2018 i Ljubljana, EU-kommissionen DG MOVE:s stora årliga sammankomst om utveckling av EU:s transportpolitik inom TEN-T.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS