Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

2018-02-14

Sofia Baumgartner, praktikant på North Sweden under hösteterminen 2017 har skrivit en praktikantrapport  om handelsrutten ”Northern Axis- Sidenvägen”. 

Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen". 


sidenvagen20180212

Nya sidenvägen - här sträckan från Kouvola i Finland till Xi’an i Kina (Bild: SVT)

Rapporten undersöker möjligheterna för Västerbotten och Norrbotten

Rapporten ger en inblick i relationen mellan Europeiska unionen och Kina med fokus på en redogörelse för den nya Sidenvägen som sträcker sig från Xi’an i Kina till Kouvola i Finland och belyser särskilt möjligheterna för kopplingen till Northern Axis och transportsystemet i Norrbotten och Västerbotten.

Nya sidenvägen är ett delvis finansierat projekt från Kina för att mer effektivt få tillgång till den Europeiska marknaden via tågtrafik. Sträckan mellan Finland och Kina går via Ryssland och Kazakstan och tar cirka 10-12 dagar, vilket är snabbt i relation till andra alternativ som finns för att binda samman kontinenterna. Handledare för rapporten har varit Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden.

Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office.

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS