Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

2018-02-14

Sofia Baumgartner, praktikant på North Sweden under hösteterminen 2017 har skrivit en praktikantrapport  om handelsrutten ”Northern Axis- Sidenvägen”. 

Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen". 


sidenvagen20180212

Nya sidenvägen - här sträckan från Kouvola i Finland till Xi’an i Kina (Bild: SVT)

Rapporten undersöker möjligheterna för Västerbotten och Norrbotten

Rapporten ger en inblick i relationen mellan Europeiska unionen och Kina med fokus på en redogörelse för den nya Sidenvägen som sträcker sig från Xi’an i Kina till Kouvola i Finland och belyser särskilt möjligheterna för kopplingen till Northern Axis och transportsystemet i Norrbotten och Västerbotten.

Nya sidenvägen är ett delvis finansierat projekt från Kina för att mer effektivt få tillgång till den Europeiska marknaden via tågtrafik. Sträckan mellan Finland och Kina går via Ryssland och Kazakstan och tar cirka 10-12 dagar, vilket är snabbt i relation till andra alternativ som finns för att binda samman kontinenterna. Handledare för rapporten har varit Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden.

Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office.

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS