Rådet antar ståndpunkt om Shift2Rail

2014-03-24

Under TTE rådsmötet den 14 mars i Bryssel antog Rådet sin ståndpunkt om ett utkast till förordning om att upprätta Shift2Rail, ett offentligt-privat partnerskap som kommer att förvalta ett forsknings- och innovationsprogram för att stödja utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa.

Shift2Rail etableras som ett Joint undertaking eller företag och kommer att hantera alla järnvägsinriktade forsknings- och innovationsåtgärder som samfinansieras av EU. Stöd kommer att ges för utveckling, demonstration och validering av innovativa tekniker och lösningar. Projektresultaten mäts mot kvantitativa indikatorer, bland annat en ökning med 100% av kapaciteten för järnvägstransportsystemet, en minskning av dess livscykelkostnad med 50% och en ökning av tillförlitligheten och punktligheten i tågtrafiken med 50%. Shift2Rail förväntas öka sektorns konkurrenskraft vis-a-vis andra transportslag och utländsk konkurrens, samt skapa arbetstillfällen och öka exporten.

Företaget etableras av ett konsortium bestående av EU och åtta partners från branschen (Alstom, Ansaldo, Bombardier, Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, Network Rail, Siemens, Thales samt Trafikverket). Associerade medlemmar från relevanta intressenter t ex tillverkare av järnvägsutrusning, branschorganisationer samt akademi, kommer att väljas ut genom öppna utlysningar om medlemskap. För att bli behörig associerad medlem krävs ett minimum bidrag om 2,5% av den totala budgeten för innovationsprogrammet där den sökande vill delta. För ett järnvägsföretag i form av en enda juridisk person innebär det ett bidrag om minst EUR 12 miljoner, och för ett konsortium av järnvägsföretag och/eller infrastrukturförvaltare minst EUR 15 miljoner euro, i alla innovationsprogram.

Unionsfinansieringen kommer från Horisont 2020 och uppgår till högst EUR 450 miljoner under 2014-2020. Ytterligare medel kan tilldelas från andra EU-instrument. Det totala bidraget från industrin kommer att vara minst EUR 470 miljoner. Mandatet för Shift2Rail upphör den 31 december 2024, varefter företaget avvecklas.

Samråd om initiativet Shift2Rail pågår för närvarande med Europaparlamentet.

http://www.shift2rail.org/

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS