Rådet antar ståndpunkt om Shift2Rail

2014-03-24

Under TTE rådsmötet den 14 mars i Bryssel antog Rådet sin ståndpunkt om ett utkast till förordning om att upprätta Shift2Rail, ett offentligt-privat partnerskap som kommer att förvalta ett forsknings- och innovationsprogram för att stödja utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa.

Shift2Rail etableras som ett Joint undertaking eller företag och kommer att hantera alla järnvägsinriktade forsknings- och innovationsåtgärder som samfinansieras av EU. Stöd kommer att ges för utveckling, demonstration och validering av innovativa tekniker och lösningar. Projektresultaten mäts mot kvantitativa indikatorer, bland annat en ökning med 100% av kapaciteten för järnvägstransportsystemet, en minskning av dess livscykelkostnad med 50% och en ökning av tillförlitligheten och punktligheten i tågtrafiken med 50%. Shift2Rail förväntas öka sektorns konkurrenskraft vis-a-vis andra transportslag och utländsk konkurrens, samt skapa arbetstillfällen och öka exporten.

Företaget etableras av ett konsortium bestående av EU och åtta partners från branschen (Alstom, Ansaldo, Bombardier, Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, Network Rail, Siemens, Thales samt Trafikverket). Associerade medlemmar från relevanta intressenter t ex tillverkare av järnvägsutrusning, branschorganisationer samt akademi, kommer att väljas ut genom öppna utlysningar om medlemskap. För att bli behörig associerad medlem krävs ett minimum bidrag om 2,5% av den totala budgeten för innovationsprogrammet där den sökande vill delta. För ett järnvägsföretag i form av en enda juridisk person innebär det ett bidrag om minst EUR 12 miljoner, och för ett konsortium av järnvägsföretag och/eller infrastrukturförvaltare minst EUR 15 miljoner euro, i alla innovationsprogram.

Unionsfinansieringen kommer från Horisont 2020 och uppgår till högst EUR 450 miljoner under 2014-2020. Ytterligare medel kan tilldelas från andra EU-instrument. Det totala bidraget från industrin kommer att vara minst EUR 470 miljoner. Mandatet för Shift2Rail upphör den 31 december 2024, varefter företaget avvecklas.

Samråd om initiativet Shift2Rail pågår för närvarande med Europaparlamentet.

http://www.shift2rail.org/

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS