Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa

2010-09-17

Under det informella transportministermötet 15-16 september framhöll statssekreterare Leif Zetterberg att det är väsentligt att samma svavelhalter i fartygsbränsle gäller i hela Europa, enligt ett pressmeddelande från regeringen. 

- Om svavelhalten i fartygsbränsle sänks till 0,1 procent kommer Östersjöländerna drabbas av betydande kostnadsökningar. Detta skulle slå mot bland annat den svenska basindustrin, vilket inte är ett rimligt alternativ, säger Leif Zetterberg.

Hösten 2008 beslutade IMO om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle - både på global nivå och inom så kallade svavelkontrollområden. Dit hör bland annat Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. De nya reglerna innebär att svavelhalten i de fartygsbränslen som används i svavelkontrollområden år 2015 kommer att sänkas till 0,1 viktprocent svavel. På global nivå kommer högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle från 2020 att sänkas till 0,5 viktprocent. Beslutet innebär att olika regler kommer att gälla i olika delar av Europa.

En av de frågor som behandlas vid mötet i Antwerpen är möjliga framtida policyer som kan tillgodose minskade miljöeffekter av närsjöfart och inre vattenvägar, samtidigt som de inte missgynnar sjöfarten i förhållande till andra transportslag.

- Det är viktigt att framtida riktlinjer säkerställer ett effektivt, robust och sammanhängande europeiskt transportsystem. Ett sådant system ska baseras på harmoniserade regler som främjar konkurrens på lika villkor mellan olika transportslag och olika delar av Europa, säger Leif Zetterberg.

Läs finska kommunikationsministeriets pressmeddelande om mötet

Läs tidigare nyheter i svavelfrågan

2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler

2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel

2010-02-10 Basindustrin hotas

2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan

/AG

Nyheter på området

 • EU söker partners för forskning på transportområdet inom järnväg

  2014-10-13

  Shift2Rail, ett forskningsinitiativ inom offentlig-privat samverkan (OPS) från EU-kommissionen, söker nu partners inom forskning på järnvägsområdet för att skapa förutsättningar till fler passagerare och mer gods på de europeiska järnvägarna.

 • Ansök till SUMP Award inom hållbar rörlighet och tillgänglighet

  2014-10-03

  SUMP (European Commission’s Sustainability Urban Mobility Plan) Award utlyses nu för tredje gången och EU-kommissionen uppmanar kandidater att söka fram till 3 november.

 • Rådet antar direktiv om infrastruktur för alternativa bränslen

  2014-09-30

  Under det allmänna rådets GAC möte den 29 september antogs direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. "Med det formella antagandet av direktivet i dag tar vi ett avgörande steg för att göra Europas ekonomi mer resurseffektiv och mindre beroende av olja", sade Maurizio Lupi, Italiens minister för infrastruktur och transporter.

 • Länsplaneupprättare besökte Bryssel

  2014-09-29

  Kommunikationsexpertföreningen med länsplaneupprättare från länsstyrelser och regionförbund runt om i Sverige, besökte Bryssel den 24 september.

 • TEN-T miljoner till Norra Sverige

  2014-09-23

  Projektet BioGaC (Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU) beviljas SEK 20 miljoner från EU:s program TEN-T. Skellefteå kommun är projektägare.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS