Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa

2010-09-17

Under det informella transportministermötet 15-16 september framhöll statssekreterare Leif Zetterberg att det är väsentligt att samma svavelhalter i fartygsbränsle gäller i hela Europa, enligt ett pressmeddelande från regeringen. 

- Om svavelhalten i fartygsbränsle sänks till 0,1 procent kommer Östersjöländerna drabbas av betydande kostnadsökningar. Detta skulle slå mot bland annat den svenska basindustrin, vilket inte är ett rimligt alternativ, säger Leif Zetterberg.

Hösten 2008 beslutade IMO om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle - både på global nivå och inom så kallade svavelkontrollområden. Dit hör bland annat Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. De nya reglerna innebär att svavelhalten i de fartygsbränslen som används i svavelkontrollområden år 2015 kommer att sänkas till 0,1 viktprocent svavel. På global nivå kommer högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle från 2020 att sänkas till 0,5 viktprocent. Beslutet innebär att olika regler kommer att gälla i olika delar av Europa.

En av de frågor som behandlas vid mötet i Antwerpen är möjliga framtida policyer som kan tillgodose minskade miljöeffekter av närsjöfart och inre vattenvägar, samtidigt som de inte missgynnar sjöfarten i förhållande till andra transportslag.

- Det är viktigt att framtida riktlinjer säkerställer ett effektivt, robust och sammanhängande europeiskt transportsystem. Ett sådant system ska baseras på harmoniserade regler som främjar konkurrens på lika villkor mellan olika transportslag och olika delar av Europa, säger Leif Zetterberg.

Läs finska kommunikationsministeriets pressmeddelande om mötet

Läs tidigare nyheter i svavelfrågan

2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler

2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel

2010-02-10 Basindustrin hotas

2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan

/AG

Nyheter på området

 • Europas framtida infrastruktur på TEN-T dagar i Rotterdam

  2016-06-22

  Erik Bergkvist, regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, medverkade på inbjudan av EU-kommissionen på invigningen av TEN-T Days 2016 i Rotterdam.

 • Pat Cox-högnivåmöte i norr

  2016-06-08

  Pat Cox, europeisk samordnare för SkandMed-korridoren, besökte Luleå och Kiruna 30 maj-1 juni 2016 för diskussioner om transportsystemet i den europeiska Arktis.

 • Pat Cox i norra Sverige

  2016-05-30

  En av nyckelpersonerna inom EU:s transportpolitiska arbete, Pat Cox, besökte Luleå och Kiruna den 30 maj – 1 juni.

 • Färdplan för en Östersjö utan NOX-utsläpp

  2016-04-13

  Vid det årliga sjöfartsmötet inom Helsingforskommissionen (HELCOM), som ägde rum den 10 mars, meddelade Östersjöländerna att de kommit överens om en färdplan för att utse Östersjön till ett NOx-utsläppskontrollområde (NECA).

 • 200 miljoner till CEF

  2016-04-12

  EU-kommissionen har öppnat en ansökningsomgång inom CEF-fonden för att stödja centrala infrastrukturprojekt i EU. Sista ansökningsdag är 28 april 2016.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS