Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa

2010-09-17

Under det informella transportministermötet 15-16 september framhöll statssekreterare Leif Zetterberg att det är väsentligt att samma svavelhalter i fartygsbränsle gäller i hela Europa, enligt ett pressmeddelande från regeringen. 

- Om svavelhalten i fartygsbränsle sänks till 0,1 procent kommer Östersjöländerna drabbas av betydande kostnadsökningar. Detta skulle slå mot bland annat den svenska basindustrin, vilket inte är ett rimligt alternativ, säger Leif Zetterberg.

Hösten 2008 beslutade IMO om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle - både på global nivå och inom så kallade svavelkontrollområden. Dit hör bland annat Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. De nya reglerna innebär att svavelhalten i de fartygsbränslen som används i svavelkontrollområden år 2015 kommer att sänkas till 0,1 viktprocent svavel. På global nivå kommer högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle från 2020 att sänkas till 0,5 viktprocent. Beslutet innebär att olika regler kommer att gälla i olika delar av Europa.

En av de frågor som behandlas vid mötet i Antwerpen är möjliga framtida policyer som kan tillgodose minskade miljöeffekter av närsjöfart och inre vattenvägar, samtidigt som de inte missgynnar sjöfarten i förhållande till andra transportslag.

- Det är viktigt att framtida riktlinjer säkerställer ett effektivt, robust och sammanhängande europeiskt transportsystem. Ett sådant system ska baseras på harmoniserade regler som främjar konkurrens på lika villkor mellan olika transportslag och olika delar av Europa, säger Leif Zetterberg.

Läs finska kommunikationsministeriets pressmeddelande om mötet

Läs tidigare nyheter i svavelfrågan

2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler

2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel

2010-02-10 Basindustrin hotas

2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan

/AG

Nyheter på området

 • Rådsslutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet

  2014-12-10

  På TTE-rådet (Transport, telekommunikation och energi) den 3 december antog transportministrarna en rad slutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet.

 • Kvarkenförbindelsen lyftes fram på EU-konferens

  2014-11-19

  Den 18-19 november anordnade EU-kommissionen den första av tre konferenser om Motorways of the Seas för satsningar på sjöfart och hamnar i EU. Ett av de projekt som särskilt lyftes fram var Midway Alignment, Umeå och Vaasas projekt i samverkan med respektive regioner och en rad industriaktörer med flera för en uppgraderad färjetrafik över Kvarken.

 • Transporter i europeiska Arktis

  2014-11-19

  NSPA arrangerade i samarbete med EU-parlamentarikerna Jens Nilsson & Henna Virkkunen ett seminarium den 19 november i Bryssel om transport-infrastruktur i europeiska Arktis.

 • Förbättringar på korridoren Silvervägen stärker regional samverkan

  2014-11-10

  Under tisdagen den 4 november hölls en samverkanskonferens i Arjeplog som ett första steg i uppstartandet av ett projekt som på sikt kan utveckla samarbete mellan kommuner och näringslivsorganisationer i norra Sverige och norra Norge.

 • EU söker partners för forskning på transportområdet inom järnväg

  2014-10-13

  Shift2Rail, ett forskningsinitiativ inom offentlig-privat samverkan (OPS) från EU-kommissionen, söker nu partners inom forskning på järnvägsområdet för att skapa förutsättningar till fler passagerare och mer gods på de europeiska järnvägarna.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS