Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa

2010-09-17

Under det informella transportministermötet 15-16 september framhöll statssekreterare Leif Zetterberg att det är väsentligt att samma svavelhalter i fartygsbränsle gäller i hela Europa, enligt ett pressmeddelande från regeringen. 

- Om svavelhalten i fartygsbränsle sänks till 0,1 procent kommer Östersjöländerna drabbas av betydande kostnadsökningar. Detta skulle slå mot bland annat den svenska basindustrin, vilket inte är ett rimligt alternativ, säger Leif Zetterberg.

Hösten 2008 beslutade IMO om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle - både på global nivå och inom så kallade svavelkontrollområden. Dit hör bland annat Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. De nya reglerna innebär att svavelhalten i de fartygsbränslen som används i svavelkontrollområden år 2015 kommer att sänkas till 0,1 viktprocent svavel. På global nivå kommer högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle från 2020 att sänkas till 0,5 viktprocent. Beslutet innebär att olika regler kommer att gälla i olika delar av Europa.

En av de frågor som behandlas vid mötet i Antwerpen är möjliga framtida policyer som kan tillgodose minskade miljöeffekter av närsjöfart och inre vattenvägar, samtidigt som de inte missgynnar sjöfarten i förhållande till andra transportslag.

- Det är viktigt att framtida riktlinjer säkerställer ett effektivt, robust och sammanhängande europeiskt transportsystem. Ett sådant system ska baseras på harmoniserade regler som främjar konkurrens på lika villkor mellan olika transportslag och olika delar av Europa, säger Leif Zetterberg.

Läs finska kommunikationsministeriets pressmeddelande om mötet

Läs tidigare nyheter i svavelfrågan

2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler

2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel

2010-02-10 Basindustrin hotas

2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan

/AG

Nyheter på området

 • Färdplan för en Östersjö utan NOX-utsläpp

  2016-04-13

  Vid det årliga sjöfartsmötet inom Helsingforskommissionen (HELCOM), som ägde rum den 10 mars, meddelade Östersjöländerna att de kommit överens om en färdplan för att utse Östersjön till ett NOx-utsläppskontrollområde (NECA).

 • 200 miljoner till CEF

  2016-04-12

  EU-kommissionen har öppnat en ansökningsomgång inom CEF-fonden för att stödja centrala infrastrukturprojekt i EU. Sista ansökningsdag är 28 april 2016.

 • Anmälan för TEN-T Days 2016 är nu öppen

  2016-03-21

  TEN-T dagarna, den årliga konferensen med fokus på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), går i år av stapeln den 20-22 juni i Rotterdam. Sista dagen att anmäla sig är 10 juni.

 • Midway Alignment nära målet

  2016-02-17

  Regeringarna i Sverige och Finland ställer sig bakom att Midway Alignment-projektansökan inlämnas till EU-kommissionen för medfinansiering.

 • Norrbottens logistikrådsmöte

  2016-02-16

  Den 9 februari 2016 medverkade North Sweden och Trafikverket på Norrbottens logistikrådsmötet i Luleå.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS