Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa

2010-09-17

Under det informella transportministermötet 15-16 september framhöll statssekreterare Leif Zetterberg att det är väsentligt att samma svavelhalter i fartygsbränsle gäller i hela Europa, enligt ett pressmeddelande från regeringen. 

- Om svavelhalten i fartygsbränsle sänks till 0,1 procent kommer Östersjöländerna drabbas av betydande kostnadsökningar. Detta skulle slå mot bland annat den svenska basindustrin, vilket inte är ett rimligt alternativ, säger Leif Zetterberg.

Hösten 2008 beslutade IMO om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle - både på global nivå och inom så kallade svavelkontrollområden. Dit hör bland annat Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. De nya reglerna innebär att svavelhalten i de fartygsbränslen som används i svavelkontrollområden år 2015 kommer att sänkas till 0,1 viktprocent svavel. På global nivå kommer högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle från 2020 att sänkas till 0,5 viktprocent. Beslutet innebär att olika regler kommer att gälla i olika delar av Europa.

En av de frågor som behandlas vid mötet i Antwerpen är möjliga framtida policyer som kan tillgodose minskade miljöeffekter av närsjöfart och inre vattenvägar, samtidigt som de inte missgynnar sjöfarten i förhållande till andra transportslag.

- Det är viktigt att framtida riktlinjer säkerställer ett effektivt, robust och sammanhängande europeiskt transportsystem. Ett sådant system ska baseras på harmoniserade regler som främjar konkurrens på lika villkor mellan olika transportslag och olika delar av Europa, säger Leif Zetterberg.

Läs finska kommunikationsministeriets pressmeddelande om mötet

Läs tidigare nyheter i svavelfrågan

2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler

2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel

2010-02-10 Basindustrin hotas

2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan

/AG

Nyheter på området

 • Statsstöd till flygplatser i norr

  2016-02-02

  EU-kommissionen godkänner stöd till flygplatserna Skellefteå och Sundsvall Timrå för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

 • EU-kommissionen presenterar en ny strategi för flyg i Europa

  2015-12-16

  EU-kommissionen har antagit en ny strategi för flyg i Europa, ett initiativ för att stärka EU:s ekonomi, stärka sin industriella bas och stärka sin världsledande position.

 • Transportpolitik i Arktis

  2015-12-02

  North Sweden European Office anordnade tillsammans med North Norway European Office ett seminarium om transportpolitik i Europa och Arktis.

 • Sverige näst bäst i EU på transport

  2015-11-24

  Den 20 november offentliggjorde EU-kommissionen vilka EU-länder som är bäst på transport, enligt en ranking baserad på 29 kategorier. På rankingen placerar Sverige sig på andra plats, efter Nederländerna.

 • EU miljoner till Luleå hamn

  2015-11-18

  Finansiering klar för nästa steg i projekt Malmporten. Luleå Hamn och Sjöfartsverket har tilldelats EUR 777.000, 50% av projektkostnaderna för projektering av Malmporten.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS