Sverige näst bäst i EU på transport

2015-11-24

Den 20 november offentliggjorde EU-kommissionen vilka EU-länder som är bäst på transport, enligt en ranking baserad på 29 kategorier. På rankingen placerar Sverige sig på andra plats, efter Nederländerna.

I en årlig ranking från EU-kommissionen placerar sig Sverige tvåa över de länder i EU som är bäst på transport. Rankingen är baserad på 29 punkter vilka alla rör något inom transportsektorn. Rankingen syftar till att underlätta för medlemsländerna att förbättra sina nationella transportsystem genom att lyfta fram delas som exempelvis kan behöva större investeringar. Vidare syftar rankingen även till att göra EU:s transporter mer effektiv och hållbar för att bidra till att energiunionen har en mer framtidsinriktad klimatpolitik.

Violeta Bulc, EU-kommissionär för transport, menar att rankingen är en bra måttstock över vad som behöver prioriteras för att öka sysselsättningsgraden inom transporområdet samt vad som krävs för att förbättra hållbarheten.

-      2015 års resultattavla visar hur dynamisk den europeiska transportsektorn är. Det gläder mig att stora framsteg gjorts sedan förra året, till exempel när det gäller infrastrukturens kvalitet och öppnandet av marknaderna för godstrafik på järnväg, säger Violeta Bulc. 

Rankingen är indelad i följande fem områden:

 • Inre marknaden (bland annat indikatorer för öppnandet av järnvägsmarknaden, ännu inte avgjorda domstolsärenden om överträdelser av EU-rätten och hur långt EU:s transportdirektiv införlivats i medlemsländernas lagstiftning).
 • Investeringar och infrastruktur (bland annat kvaliteten på infrastruktur för de olika transportsätten och graden av genomförande när det gäller det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
 • Energiunionen och innovation (bland annat andelen förnybar energi för transportsektorns bränsleförbrukning, nya bilar som drivs med alternativa bränslen och den tid som förare sitter i trafikstockningar).
 • Människor (bland annat väg- och järnvägssäkerhet, kvinnor som arbetar inom transportsektorn och hur nöjda användarna är med olika transportsätt).

Läs mer om rankingen här

Läs mer om Sveriges resultat här

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS