Sverige näst bäst i EU på transport

2015-11-24

Den 20 november offentliggjorde EU-kommissionen vilka EU-länder som är bäst på transport, enligt en ranking baserad på 29 kategorier. På rankingen placerar Sverige sig på andra plats, efter Nederländerna.

I en årlig ranking från EU-kommissionen placerar sig Sverige tvåa över de länder i EU som är bäst på transport. Rankingen är baserad på 29 punkter vilka alla rör något inom transportsektorn. Rankingen syftar till att underlätta för medlemsländerna att förbättra sina nationella transportsystem genom att lyfta fram delas som exempelvis kan behöva större investeringar. Vidare syftar rankingen även till att göra EU:s transporter mer effektiv och hållbar för att bidra till att energiunionen har en mer framtidsinriktad klimatpolitik.

Violeta Bulc, EU-kommissionär för transport, menar att rankingen är en bra måttstock över vad som behöver prioriteras för att öka sysselsättningsgraden inom transporområdet samt vad som krävs för att förbättra hållbarheten.

-      2015 års resultattavla visar hur dynamisk den europeiska transportsektorn är. Det gläder mig att stora framsteg gjorts sedan förra året, till exempel när det gäller infrastrukturens kvalitet och öppnandet av marknaderna för godstrafik på järnväg, säger Violeta Bulc. 

Rankingen är indelad i följande fem områden:

 • Inre marknaden (bland annat indikatorer för öppnandet av järnvägsmarknaden, ännu inte avgjorda domstolsärenden om överträdelser av EU-rätten och hur långt EU:s transportdirektiv införlivats i medlemsländernas lagstiftning).
 • Investeringar och infrastruktur (bland annat kvaliteten på infrastruktur för de olika transportsätten och graden av genomförande när det gäller det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
 • Energiunionen och innovation (bland annat andelen förnybar energi för transportsektorns bränsleförbrukning, nya bilar som drivs med alternativa bränslen och den tid som förare sitter i trafikstockningar).
 • Människor (bland annat väg- och järnvägssäkerhet, kvinnor som arbetar inom transportsektorn och hur nöjda användarna är med olika transportsätt).

Läs mer om rankingen här

Läs mer om Sveriges resultat här

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS