Europas framtida infrastruktur på TEN-T dagar i Rotterdam

2016-06-22

Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, medverkade på inbjudan av EU-kommissionen, DG MOVE, som huvudtalare på invigningen av TEN-T Days 2016 i Rotterdam.

 

Diskussionerna i TEN-T Days 2016 kretsade i mångt och mycket kring behovet av att öka investeringarna inom transportsektorn och på utvecklingen av det transeuropeiska transportnätets, (TEN-T) olika delar dvs stomnätskorridorerna samt de horisontella prioriteringarna ERTMS, sjömotorvägarna MoS, SESAR och ITS m fl. 

 

Erik B

Erik Bergkvist (S), håller anförande under plenarsessionen på TEN-T Days 2016 i Rotterdam.


Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, och andra ledare från europeisk industri och organisationer inbjöds att delta i diskussioner med europeiska samordnare för TEN-T:s korridorer om utformningen av det framtida europeiska transportsystemet, under invigningen av TEN-T Days 2016 i plenarsessionen ”TEN-T Corridors: Forerunners of a forward-looking European Transport System” den 20 juni. Erik Bergkvist betonade i sitt anförande vikten av att EU utökar sina finansiella resurser för att uppnå målet om fullbordande av TEN-T:s stomnät 2030. Idag är transportinfrastrukturen i EU underfinansierad vilket kräver större finansieringsåtaganden främst i form av bidrag.

 

Erik Bergkvist lyfte fram förslag för utveckling av regionerna i den europeiska Arktis dvs i norra Sverige samt angränsande regioner i Norge och Finland. Erik Bergkvist efterlyste skräddarsydda lösningar inbegripet för investeringar i transportsystemet och underströk med referens till meddelandet om Arktis som offentliggjordes den 27 april 2016 att en EU-politik för Arktis utformas i dialog med intressenterna i området. Erik Bergkvist avslutade sitt anförande med att peka på vikten av kommunikation och dialog för en sammanhållen Europeisk union.

Steel

Erik Bergkvist visar godsflöden här exemplifierat av stål från Övre Norrland till EU

 

Pat Cox, europeisk samordnare för TEN-T korridoren Skandinavien-Medelhavet (SkandMed), ledde sessionen om SkandMed-korridoren med deltagare från Europaparlamentets transportutskott samt andra intressenter. Pat Cox redogjorde för aktuella frågor såsom resultaten av den andra CEF-utlysningen, issues papers som utgör diskussionsunderlag för utbyte av erfarenheter och idéer för utveckling av EU:s transportpolitik samt den aviserade halvtidsutvärdering av CEF. Pat Cox betonade vikten av att belysa mervärdet av CEF-finansierade projekt för tillväxten i EU och att CEF förblir en huvudprioritet på dagordningen för EU vid diskussionerna om halvtidsutvärderingen av EU:s långtidsbudget (MFF) som inleds 2018. Sessionen omfattade likaså statusuppdatering och genomgång av pågående och planerade aktiviteter i Brennertunneln och Fehmarn belt. 

PC

Pat Cox, europeisk samordnare för TEN-T korridoren SkandMed leder sessionen om TEN-T korridoren


TEN-T Days samlar aktörer som verkar för att leverera det effektiva transportnätet som EU behöver: ministrar, Europaparlamentsledamöter, EU-kommissionen, TEN-T samordnare, Europeiska Investeringsbanken (EIB), ministrar från EU:s grannländer och flera andra intressenter såsom projektansvariga och privata investerare.  Under konferensdagarna anordnades:

 

- en dedikerad investerarkonferens för samtal om möjligheter att mobilisera ytterligare investeringar

- ett ministermöte om anslutning av TEN-T korridorerna med angränsande system i grannländerna

- ett seminarium om godskorridorerna och främjande av internationella godstransporter

Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanan och Joakim Berglund, Botniska korridoren deltog med montrar i utställningshallen med över 100 olika TEN-T, CEF, H2020 och Skift-to-Rail projekt och initiativ, som bidrar till den europeiska forskningen och infrastrukturen på transportområdet. 

North Sweden European Office tillsåg genom kontakter med EU-kommissionens DG MOVE att regionen medverkade i plenarsessionen samt vid utställningshallen.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS