Transport business summit 2014

2014-04-01

Den 27 mars 2014 samlades ett hundratal representanter från företag och andra organisationer som arbetar med eller berörs av den europeiska transportsektorn på den andra upplagan av "Transport business summit" i Bryssel. Konferensens huvudteman bestod av transporter som en tillgång för Europeisk industri och framtida lösningar inom transportsektorn.

Konferensen anordnades av Europeiska kommissionen och dess vice ordförande tillika kommissionär ansvarig för transport, Siim Kallas. Kallas framhöll vikten av en sammanlänkad europeisk transportmarknad, en marknad som idag är arbetsplats för 18 miljoner européer. En mer sammanlänkad transportmarknad kräver åtgärder på en rad områden, exempelvis måste passagerarrättigheter, biljettsystem och större frihet för konkurrens på nationellt reglerade marknader prioriteras, menade Siim Kallas.

Under konferensens paneldiskussioner medverkade representanter från företag inom transportsektorn, bland annat Lufthansa, Volvo och Nissan. Ökad intermodalitet, energipriser och beroende av statsstöd var några av diskussionsämnena som avhandlades.

Ta del av material som presenterades under konferensen (EU-kommissionens hemsida):
Läs mer om vilka nya åtgärder som introducerats på EU-nivå inom transportområdet de senaste fem åren här

Dr. Jean-Francois Arvis från Världsbanken och professor Lauri Ojala från Åbo universitet sammanfattar resultatet från Världsbankens "The 2014 Logistics Performance Index", här

Sean Doherty presenterade "Connected World: Transforming Travel, Transportation and Supply Chains" från Världsekonomiskt forum, här

/Åsa Fors

 

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS