Transport business summit 2014

2014-04-01

Den 27 mars 2014 samlades ett hundratal representanter från företag och andra organisationer som arbetar med eller berörs av den europeiska transportsektorn på den andra upplagan av "Transport business summit" i Bryssel. Konferensens huvudteman bestod av transporter som en tillgång för Europeisk industri och framtida lösningar inom transportsektorn.

Konferensen anordnades av Europeiska kommissionen och dess vice ordförande tillika kommissionär ansvarig för transport, Siim Kallas. Kallas framhöll vikten av en sammanlänkad europeisk transportmarknad, en marknad som idag är arbetsplats för 18 miljoner européer. En mer sammanlänkad transportmarknad kräver åtgärder på en rad områden, exempelvis måste passagerarrättigheter, biljettsystem och större frihet för konkurrens på nationellt reglerade marknader prioriteras, menade Siim Kallas.

Under konferensens paneldiskussioner medverkade representanter från företag inom transportsektorn, bland annat Lufthansa, Volvo och Nissan. Ökad intermodalitet, energipriser och beroende av statsstöd var några av diskussionsämnena som avhandlades.

Ta del av material som presenterades under konferensen (EU-kommissionens hemsida):
Läs mer om vilka nya åtgärder som introducerats på EU-nivå inom transportområdet de senaste fem åren här

Dr. Jean-Francois Arvis från Världsbanken och professor Lauri Ojala från Åbo universitet sammanfattar resultatet från Världsbankens "The 2014 Logistics Performance Index", här

Sean Doherty presenterade "Connected World: Transforming Travel, Transportation and Supply Chains" från Världsekonomiskt forum, här

/Åsa Fors

 

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS