Transport business summit 2014

2014-04-01

Den 27 mars 2014 samlades ett hundratal representanter från företag och andra organisationer som arbetar med eller berörs av den europeiska transportsektorn på den andra upplagan av "Transport business summit" i Bryssel. Konferensens huvudteman bestod av transporter som en tillgång för Europeisk industri och framtida lösningar inom transportsektorn.

Konferensen anordnades av Europeiska kommissionen och dess vice ordförande tillika kommissionär ansvarig för transport, Siim Kallas. Kallas framhöll vikten av en sammanlänkad europeisk transportmarknad, en marknad som idag är arbetsplats för 18 miljoner européer. En mer sammanlänkad transportmarknad kräver åtgärder på en rad områden, exempelvis måste passagerarrättigheter, biljettsystem och större frihet för konkurrens på nationellt reglerade marknader prioriteras, menade Siim Kallas.

Under konferensens paneldiskussioner medverkade representanter från företag inom transportsektorn, bland annat Lufthansa, Volvo och Nissan. Ökad intermodalitet, energipriser och beroende av statsstöd var några av diskussionsämnena som avhandlades.

Ta del av material som presenterades under konferensen (EU-kommissionens hemsida):
Läs mer om vilka nya åtgärder som introducerats på EU-nivå inom transportområdet de senaste fem åren här

Dr. Jean-Francois Arvis från Världsbanken och professor Lauri Ojala från Åbo universitet sammanfattar resultatet från Världsbankens "The 2014 Logistics Performance Index", här

Sean Doherty presenterade "Connected World: Transforming Travel, Transportation and Supply Chains" från Världsekonomiskt forum, här

/Åsa Fors

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS