Tyck till om standardisering av klimatavtryck i transportsektorn

2014-03-25

Det finns idag många initiativ både på EU- och global nivå för att identifiera klimatavtryck inom transportsektorn. Befintliga verktyg visar många skillnader och inkonsekvenser vid mätning av klimatavtryck och en enhetlig definition saknas. EU-kommissionen vill därför konsultera aktörer om standardisering och harmonisering av definition av klimatavtryck vid gods- och passagerartransporter. Samrådet pågår mellan 21 mars och 13 juni 2014.

Vad är klimatavtryck?

Klimatavtryck är en metod för att generera data om växthusgaserutsläpp från transporter på en samlad nivå på företag eller mer detaljerad nivå som leverans av ett paket eller en enskild passagerares resa. I ett frågeformulär bestående av 53 frågor vill EU-kommissionen samråda med företag, myndigheter, den akademiska världen, föreningar och andra aktörer som har ett intresse i frågan om standardisering och harmonisering av klimatavtryck för gods- och passagerartransporter.

Vitbok om transportsektorns utmaningar

2011 publicerade EU-kommissionen en vitbok om transportsektorns utmaningar att minska sina utsläpp av växthusgaser under de kommande decennierna. Ett av initiativen i vitboken var att "främja branschbaserade certifieringssystem för växthusgaser och utveckla gemensamma EU-standarder för beräkning av det koldioxidavtryck som varje enskild passagerar- eller godstransport lämnar, med olika versioner anpassade till olika användare som t.ex. företag och enskilda personer". Det är med utgångspunkt initiativet som EU-kommissionen nu genomför ett samråd.

Genom en standardisering och harmonisering av klimatavtryck vill EU-kommissionen göra det möjligt för konsumenter och företag att jämföra olika typer av tjänster och färdsätts klimatavtryck, vilket idag är begränsat eller inte möjligt på grund av användandet av olika metoder och definitioner.

Delta senast 13 juni här

/Jessica Wikström

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS