Tyck till om standardisering av klimatavtryck i transportsektorn

2014-03-25

Det finns idag många initiativ både på EU- och global nivå för att identifiera klimatavtryck inom transportsektorn. Befintliga verktyg visar många skillnader och inkonsekvenser vid mätning av klimatavtryck och en enhetlig definition saknas. EU-kommissionen vill därför konsultera aktörer om standardisering och harmonisering av definition av klimatavtryck vid gods- och passagerartransporter. Samrådet pågår mellan 21 mars och 13 juni 2014.

Vad är klimatavtryck?

Klimatavtryck är en metod för att generera data om växthusgaserutsläpp från transporter på en samlad nivå på företag eller mer detaljerad nivå som leverans av ett paket eller en enskild passagerares resa. I ett frågeformulär bestående av 53 frågor vill EU-kommissionen samråda med företag, myndigheter, den akademiska världen, föreningar och andra aktörer som har ett intresse i frågan om standardisering och harmonisering av klimatavtryck för gods- och passagerartransporter.

Vitbok om transportsektorns utmaningar

2011 publicerade EU-kommissionen en vitbok om transportsektorns utmaningar att minska sina utsläpp av växthusgaser under de kommande decennierna. Ett av initiativen i vitboken var att "främja branschbaserade certifieringssystem för växthusgaser och utveckla gemensamma EU-standarder för beräkning av det koldioxidavtryck som varje enskild passagerar- eller godstransport lämnar, med olika versioner anpassade till olika användare som t.ex. företag och enskilda personer". Det är med utgångspunkt initiativet som EU-kommissionen nu genomför ett samråd.

Genom en standardisering och harmonisering av klimatavtryck vill EU-kommissionen göra det möjligt för konsumenter och företag att jämföra olika typer av tjänster och färdsätts klimatavtryck, vilket idag är begränsat eller inte möjligt på grund av användandet av olika metoder och definitioner.

Delta senast 13 juni här

/Jessica Wikström

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS