Tyck till om standardisering av klimatavtryck i transportsektorn

2014-03-25

Det finns idag många initiativ både på EU- och global nivå för att identifiera klimatavtryck inom transportsektorn. Befintliga verktyg visar många skillnader och inkonsekvenser vid mätning av klimatavtryck och en enhetlig definition saknas. EU-kommissionen vill därför konsultera aktörer om standardisering och harmonisering av definition av klimatavtryck vid gods- och passagerartransporter. Samrådet pågår mellan 21 mars och 13 juni 2014.

Vad är klimatavtryck?

Klimatavtryck är en metod för att generera data om växthusgaserutsläpp från transporter på en samlad nivå på företag eller mer detaljerad nivå som leverans av ett paket eller en enskild passagerares resa. I ett frågeformulär bestående av 53 frågor vill EU-kommissionen samråda med företag, myndigheter, den akademiska världen, föreningar och andra aktörer som har ett intresse i frågan om standardisering och harmonisering av klimatavtryck för gods- och passagerartransporter.

Vitbok om transportsektorns utmaningar

2011 publicerade EU-kommissionen en vitbok om transportsektorns utmaningar att minska sina utsläpp av växthusgaser under de kommande decennierna. Ett av initiativen i vitboken var att "främja branschbaserade certifieringssystem för växthusgaser och utveckla gemensamma EU-standarder för beräkning av det koldioxidavtryck som varje enskild passagerar- eller godstransport lämnar, med olika versioner anpassade till olika användare som t.ex. företag och enskilda personer". Det är med utgångspunkt initiativet som EU-kommissionen nu genomför ett samråd.

Genom en standardisering och harmonisering av klimatavtryck vill EU-kommissionen göra det möjligt för konsumenter och företag att jämföra olika typer av tjänster och färdsätts klimatavtryck, vilket idag är begränsat eller inte möjligt på grund av användandet av olika metoder och definitioner.

Delta senast 13 juni här

/Jessica Wikström

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS