Rådsslutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet

2014-12-10

På TTE-rådet (Transport, telekommunikation och energi) den 3 december antog transportministrarna en rad slutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet.

Under sitt möte den 3 december 2014 i Bryssel antog TTE-rådet en rad slutsatser om transportinfrastruktur och transeuropeiska transportnätet. Rådsslutsatserna kommer att bidra till halvtidsöversynen av Europa 2020 tillväxtstrategin, planerad till 2015. Syftet med Europa 2020-halvtidsöversyn är att dra lärdom av de första fyra åren av strategin och att sätta inriktningen för de kommande åren. Flera rådskonstellationer kommer att bidra till förberedelserna av översynen. EU-kommissionen kommer att lägga fram konkreta förslag för strategin tidigt 2015 och dessa ska följas av en diskussion vid Europeiska rådets vårmöte. 

Under TTE-rådet välkomnade flera ministrar den investeringsplan som presenterades av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker den 26 november. Ordförandeskapet och EU-kommissionen och liksom flera ministrar vill öppna upp för användningen av innovativa finansiella instrument med anledning av Junckers utspel om att utöka medlen inom EU, då investeringar i transportinfrastruktur anses generera fördelar både på kort och lång sikt och bidrar till ordförande Junckers agenda. Under det informella transportministermötet som ägde rum i Milano i september iår uppdrog det italienska ordförandeskapet åt förra vice ordförande för EU-kommissionen Henning Christophersen samt Korridorsamordnare Kurt Bodewig och Carlo Secchi att i samråd med Europeiska investeringsbanken (EIB), utarbeta en rapport för att identifiera TEN-T projekt som kan vara särskilt lämpade för finansiella instrument inom CEF och nya sådana som kan komma att utvecklas av EU-kommissionen inom ramen för Junckerpaketet. Trion lade fram sin interrimrapport "Nya finansiella instrument för europeiska transportinfrastrukturprojekt" för granskning av ministrarna på TTE-rådet den 3 december. En slutlig rapport presenteras under våren 2015. 

Från Sverige medverkade infrastrukturminister Anna Johansson som presenterade regeringens synpunkter. Sverige accepterar slutsatserna men avser att inte acceptera att ytterligare skrivningar förs in som föreslår en utökning av användningen av innovativa finansiella instrument eller flexibilitet vad gäller budgetreglerna. Vid behov stödjer Sverige likasinnade som ytterligare vill skärpa texterna om finansiell stabilitet eller har en mer restriktiv syn på finansiella instrument.

Junckerpaketet

Den 26 november presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ett nytt investeringspaket som ska bidra till totalt 315 miljarder euro i en ny europeisk strategisk investeringsfond (EFSI). EU-kommissionen kommer att investera 21 miljarder euro i investeringspaketet och de avsatta medlen ska användas de kommande tre åren 2015-2017. 

Läs vår nyhet om EU-kommissionens nya investeringsplan 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS