Rådsslutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet

2014-12-10

På TTE-rådet (Transport, telekommunikation och energi) den 3 december antog transportministrarna en rad slutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet.

Under sitt möte den 3 december 2014 i Bryssel antog TTE-rådet en rad slutsatser om transportinfrastruktur och transeuropeiska transportnätet. Rådsslutsatserna kommer att bidra till halvtidsöversynen av Europa 2020 tillväxtstrategin, planerad till 2015. Syftet med Europa 2020-halvtidsöversyn är att dra lärdom av de första fyra åren av strategin och att sätta inriktningen för de kommande åren. Flera rådskonstellationer kommer att bidra till förberedelserna av översynen. EU-kommissionen kommer att lägga fram konkreta förslag för strategin tidigt 2015 och dessa ska följas av en diskussion vid Europeiska rådets vårmöte. 

Under TTE-rådet välkomnade flera ministrar den investeringsplan som presenterades av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker den 26 november. Ordförandeskapet och EU-kommissionen och liksom flera ministrar vill öppna upp för användningen av innovativa finansiella instrument med anledning av Junckers utspel om att utöka medlen inom EU, då investeringar i transportinfrastruktur anses generera fördelar både på kort och lång sikt och bidrar till ordförande Junckers agenda. Under det informella transportministermötet som ägde rum i Milano i september iår uppdrog det italienska ordförandeskapet åt förra vice ordförande för EU-kommissionen Henning Christophersen samt Korridorsamordnare Kurt Bodewig och Carlo Secchi att i samråd med Europeiska investeringsbanken (EIB), utarbeta en rapport för att identifiera TEN-T projekt som kan vara särskilt lämpade för finansiella instrument inom CEF och nya sådana som kan komma att utvecklas av EU-kommissionen inom ramen för Junckerpaketet. Trion lade fram sin interrimrapport "Nya finansiella instrument för europeiska transportinfrastrukturprojekt" för granskning av ministrarna på TTE-rådet den 3 december. En slutlig rapport presenteras under våren 2015. 

Från Sverige medverkade infrastrukturminister Anna Johansson som presenterade regeringens synpunkter. Sverige accepterar slutsatserna men avser att inte acceptera att ytterligare skrivningar förs in som föreslår en utökning av användningen av innovativa finansiella instrument eller flexibilitet vad gäller budgetreglerna. Vid behov stödjer Sverige likasinnade som ytterligare vill skärpa texterna om finansiell stabilitet eller har en mer restriktiv syn på finansiella instrument.

Junckerpaketet

Den 26 november presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ett nytt investeringspaket som ska bidra till totalt 315 miljarder euro i en ny europeisk strategisk investeringsfond (EFSI). EU-kommissionen kommer att investera 21 miljarder euro i investeringspaketet och de avsatta medlen ska användas de kommande tre åren 2015-2017. 

Läs vår nyhet om EU-kommissionens nya investeringsplan 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS