EU:s fonder & program

EU har många fonder och program som kan ansökas av företag och organisationer i norra Sverige för olika typer av utvecklingsprojekt. När samlar vi kortfattade beskrivningar av några av de fonder och program som är mest relevanta för Norra Sverige.

EU-program 2021–2027

Kreativa Europa

Kreativa Europa är ett EU-program som syftar till att stödja de kulturella och kreativa näringarna i Europa. Kreativa Europa delas in i tre programområden som berör kultur, media och en sektorsövergripande del som öppnar upp för gemensamma tvärdisciplinära samarbeten. Såväl offentliga som privata organ verksamma inom EU:s kreativa och kulturella sektorer kan ansöka om finansiering från programmet. Hitta programblad här