Arctic Futures Symposium 2022

Mellan 29–30 november hålls den trettonde upplagan av konferensen Arctic Futures Symposium, som är den viktigaste samlingspunkten på Brysselarenan för arktiska frågor. Med de ökade geopolitiska spänningarna i världen har mycket uppmärksamhet riktats mot Arktis, vilket gör årets konferens till ett högaktuellt event. Konferensen hålls på plats i Bryssel men det kommer även gå att delta online.

Arrangör till konferensen Arctic Futures Symposium är International Polar Foundation med ett antal medarrangörer, däribland North Sweden. Som en knutpunkt för arktiska frågor kommer konferensen samla politiker, akademiker, representanter för arktiska ursprungsbefolkningar, industrirepresentanter och andra arktiska intressenter för diskussioner och utbyten. 

De turbulenta geopolitiska tiderna har på avgörande sätt förändrat förutsättningarna för Arktis. Under konferensen kommer den här utvecklingen att belysas utifrån olika perspektiv med talare från olika arktiska regioner.

Under konferensens första dag kommer EU:s nya arktiska ambassadör Clara Ganslandt och Europaparlamentarikern från norra Sverige Erik Bergkvist att delta på ett panelsamtal om arktiskt samarbete i ljuset av de geopolitiska utvecklingarna, där diskussionen kommer handla om implementeringen av de olika arktiska strategierna. En annan representant från norra Sverige är Elle Merete Omma, chef vid Samerådets EU-avdelning, som deltar under ett panelsamtal om nya styrningsparadigm i Arktis med bland annat Europaparlamentarikern från Finland Urmas Paet.

Trots att konferensen har ett starkt fokus på de geopolitiska utvecklingarna i Arktis kommer konferensdeltagare också få ta del av andra högaktuella arktiska ämnen. Bland annat kommer Frida Fossland från Region Västerbotten och North Sweden Green Deal delta på ett panelsamtal om hur Arktis ska bli en attraktiv plats att bo och verka i, för att behålla arbetskraft i regionen.

Forskning och innovation i Arktis är ett annat tema som kommer stå högt i fokus under konferensen. Peter Sköld som är professor i historia, samisk kultur och samhällsutveckling vid Umeå universitet kommer delta på ett panelsamtal med andra arktiska aktörer om forskningssamarbete i det nuvarande geopolitiska klimatet. Etableringschefen på Luleå Business Region Johan Sjökvist deltar under en session om innovationskraften i de industrisatsningar som just nu sker i många arktiska regioner, däribland norra Sverige.

Man kan även nämna Martin Philipps, CEO på Talga Europe och baserad i Luleå, som kommer bidra till en paneldiskussion om energi- och resurssäkerhet i Arktis.

Konferensen är också fullspäckad med andra intressanta och spännande tal och panelsamtal.

Kontakta maria.bostrom@northsweden.eu om du är intresserad av att delta på konferensen. 

Den 8 november anordnades kortfilmskvällen Arctic Shorts som ett sidoevent till Arctic Futures Symposium, där åtta kortfilmer från åtta olika arktiska regioner visades.

Det kommer även att gå att följa hela eventet online.  

Läs programmet till Arctic Futures Symposium här.

Läs om förra årets event här.

Läs mer om Arctic Shorts här.

Partner: International Polar Foundation, North Sweden och andra Arctic Futures partners

Plats: Residence Palace, Rue de la Loi 155, 1040 Bryssel

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.