CCLD 2020 konferens

LEADER Höga Kusten föreläser på årets CCLD 2020 konferens den som anordnas av EU-kommissionen och "The European Network for Rural Development (ENRD)" 3-4e december.

Kommissionens avdelningar för fiske, jordbruk, regional utveckling och arbetsmarknad anordnar en konferens i Bryssel på temat "Post 2020: Local action in a changing world". Konferensen syftar till att visa på hur EU-projektet LEADER som pågått i nästan 30 år byggt en starkare landsbygd med hjälp av lokala aktionsgrupper.

Ungefär 450 deltagare kommer att samlas i Bryssel för att utbyta erfarenheter och visa på lyckade projekt i deras lokala närområden. Från Västernorrland så deltar LEADER Höga kusten för att visa hur de med sina projekt stärkt den lokala landsbygdsutvecklingen i regionen.  

Läs mer om när LEADER Höga Kusten besökte Mid Sweden European Office här.