Leader Höga Kusten besöker Bryssel

Leader Höga Kusten besökte Bryssel den 3-5 september för att informera om sitt arbete i region Västernorrland, lära sig mer om EU:s arbete kring regional utveckling och för att inspireras av andra Leader-projekt i Belgien. Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner med stöd ifrån bland annat EU.

Det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling (ENRD) och dess lokala utvecklingsmetod ”LEADER” har använts i 20 år för att engagera lokala aktörer i utformning av strategier, beslutsfattande och resursallokering för utvecklingen av landsbygdsområden.

Leader Höga kustens resa inleddes på tisdag kväll med middag tillsammans med representanter från Mid Sweden European Office, North Sweden European Office samt svenska representationen till EU där Leader Höga Kusten fick möjlighet att lära känna regionkontoren och deras arbete närmare. De fick även en uppdatering om förhandlingarna kring landsbygdsprogrammet.

På onsdagen genomfördes besök för att inspireras av belgiska Leader-projekt och utbyta erfarenheter och idéer kring regional utveckling och entreprenörskap. Besöken skedde i två delegationer, en till Vallonien där samordnare var det vallonska Leadernätverket Walloon Rural Network Support Unit och en till Flandern där samordnare var det flamländska Leadernätverket Vlaams Ruraal Netwerk. Fokus låg bland annat på cirkulär ekonomi och utveckling av ”smart villages”.

Torsdag morgon inleddes med ett frukostseminarium som anordnades på Mid Sweden European Office kontor. Deltagande i seminariet var svenska och norska regionkontor såväl som belgiska Leader-representanter och representanter från organisationen SSPA (Southern Sparsely populated Areas). Seminariet inleddes med en presentation från Maaike Smit om Leader Höga Kustens arbete och en filmvisning av projektet ”Leader On Tour”. Sedan följde en presentation från Eva Jilken av projektet ”Landsbyggare” som fokuserar på att stärka möjligheten för entreprenörer i Höga Kusten-området.

På eftermiddagen samtalades det med experter från European Network Rural For Rural Development (ENRD) och från EU-kommissionen om Leaderprojektets roll och framtid i unionen samt hur kommissionens och ENRD:s arbete för regional utveckling går till.

Läs mer om Leader Höga Kusten här.

Läs mer om projektet ”Landsbyggare” här.

Läs om Leader på EU-kommissionens hemsida här.

/Oskar Helsing

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information