Delta under EU:s industridagar

Nu är anmälan öppen för den sjätte upplagan av evenemanget EU Industry Days 2023 som äger rum i Málaga, Spanien mellan 4 till och med 6 oktober 2023. Fokusområdet för evenemanget kommer behandla industripolitiska diskussioner och en förstärkning av den europeiska industrins kunskapsbas.

Evenemanget fungerar som ett öppet forum för att ge utrymme att diskutera industriella utmaningar och gemensamt utforma åtgärder och politiska lösningar inom ramen för en inkluderande dialog med en bred fördelning av aktörer från näringslivet, EU-länder, civilsamhällets organisationer, lärosäten och medborgare.

De huvudsakliga frågeställningarna som evenemanget kommer beröra är:

  • Drivkrafter, möjligheter och utmaningar för den gröna, digitala och resilienta omställningen
  • EU:s öppna strategiska självstyre
  • Ukrainas integrering i den inre marknaden och förstärkning av EU:s försvarsindustrikapacitet

Arrangörerna vill skapa utrymme för att ge deltagarna av evenemanget möjlighet att knyta kontakter med nya aktörer som kan dela erfarenheter och intressen.

Läs mer om North Swedens artikel om EU industridagar 2022 här

Anmäl dig till evenemanget här

Läs mer om evenemanget här

Plats: Málaga, Spanien

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.