EU Green Week äger rum 30 maj till 5 juni och lanserar en utlysning för partnerevents

EU green week är ett initiativ där medborgare, näringsliv och beslutsfattare får chans att diskutera förverkligandet av EU:s klimatpolitik. Nu uppmanas aktörer runtom i Europa att organisera olika former av partnerevent inom en rad områden kring EU:s gröna giv.

EU Green Week arrangeras årligen för att debattera om EU:s miljöpolitik med medborgare och nyckelaktörer från olika sektorer och industrier. Detta görs i syfte att stödja och underlätta implementeringen av klimatpolitiken. Temat för årets upplaga är EU:s gröna giv och äger rum från 30 maj till 5 juni. 

Veckan består av ett program med bland annat konferenser, tävlingar och utställningar. Utöver det uppmanas organisationer att anordna partnerevent med temat “EU:s gröna giv - gör det verkligt”. Partnereventen är inte bundna till ett specifikt format och kan ske både digitalt och fysiskt. För att arrangera ett event krävs det att registrera sig som partnerorganisation senast 15 april. 

Läs mer om EU Green Week här. 

Läs programmet här. 

Läs mer om partnerevents här. 

Läs mer om EU:s gröna giv här. 

Plats: Online & Europa

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.