Inbjudan: Workshop om Smart Cities

Välkommen att delta på North Swedens workshop om Smarta Städer den 1-2 juni 2023 som arrangeras i nätverket Small and Medium sized cities. Varje år arrangerar North Sweden en workshop om lösningar för smarta städer så som Energisystem, lokaltrafik och avfallshantering tillsammans med SMC-nätverket som består av regioner och städer som på olika sätt har utmärkt sig som framträdande inom dessa frågor.

Under dessa workshops ger EU-kommissionen information om finansieringsmöjligheter och städerna håller i egna pass där de presenterar en lösning eller ett problem i ett grundläggande stadie som tillsammans utvecklas till en projektidé på plats. Dessa workshops pågår i ca 45 minuter och sker i parallella spår där övriga deltagare väljer den workshop som ligger nära deras egna utmaningar. Programmet kombineras även med en dialog om mindre städers möjligheter att bidra till EU:s ambitioner om hållbara och smarta städer som ibland begränsas enbart till stora städer.

2022 deltog kommuner från Norr- och Västerbotten med ett gemensam workshop om de stora industrietableringarna och de utmaningar som uppstår för kommuner och regioner t.ex. i fråga om snabb uppskalning av offentliga tjänster, bostadsbygge, attraktiva städer och kompetensförsörjning. Arbetet pågår nu med att planera för 2023 års upplaga som äger rum 1-2 juni i Bryssel och vi välkomnar nu anmälningar för arrangemang av workshops. Kontakta Niklas Johansson på North Sweden för mer information och för att diskutera innehållet i er workshop. Totalt har North Sweden tio platser att fördela till regionens aktörer och vi ser gärna en spridning mellan regioner och mindre och större kommuner.

Läs bilagan med mer information här.

Kontakta Niklas Johansson här: niklas.johansson@northsweden.eu

Läs om workshopen som anordnades under 2022 här.