Industrikommuner i möte med EU-kommissionen

Ett antal av norra Sveriges industrikommuner besökte Bryssel den 18–19 maj för en rad aktiviteter kopplade till den gröna industrialiseringen i norra Sverige kopplat till EU:s gröna omställning. Gruppen mötte EU-kommissionen för att lyfta kommunernas bidrag till den tillika utmaningarna som kommer med att husera stora industrietableringar. Gruppen delade också med sig av sina erfarenheter av den snabba samhällsomvandlingen under ett event med europeiska städer med fokus på Smarta Städer.

Kommuner i norra Sverige med stora industriinvesteringar på besök i Bryssel 

Under de närmsta åren kommer 1070 miljarder svenska kronor investeras i gröna industriprojekt i norra Sverige vilket beräknar kräva minst 100 000 nya anställda på industrierna. Projekten kommer att bidra till Sveriges roll i EU:s gröna omställning men ställer också stora krav på kommuner och regioner som snabbt ställer om för att kunna skala upp den offentliga servicen och hantera det växande innevånarantalet. Dessa frågor som rör kommunerna stod i centrum när industrikommuner från norra Sverige besökte Bryssel den 18–19 maj för möten med andra städer och med EU-kommissionens företrädare.  

Kommundelegationen bestod av Nils Lindh, Boden Business Agency, Madelein Keskitalo, Kiruna Kommun, Niklas Sirén, Tekniska verken i Kiruna, Mia Persson, Luleå Kommun, Gustaf Ulander, Skellefteå Kommun med stöd av Agneta Filén, Umeå kommun samt Alexander Kult, Gällivare kommun som deltagit i förberedelserna men inte hade möjlighet att delta under resan till Bryssel.  

Möten med ansvariga i EU för industri, råvaror och attraktiva samhällen 

Kommunerna träffade bland annat företrädare från olika enheter inom EU-kommissionens generaldirektorat för tillväxt, DG Grow, med ansvar för EU:s industripolitik och gav då en överblick över de utmaningar som kommunerna står inför efter industrietableringarna. Gruppen fick även en uppdatering om EU-kommissionens prioriteringar. EU har fattat ett stort intresse för norra Sverige och är med och stöttar flera av de industriprojekt som nu genomförs i regionen. Nu fick ett flertal tjänstepersoner vid EU-kommissionen även insyn i hur kommuner och regioner samarbetar med industrin för att göra etableringarna möjliga.  

Maria Nyberg, DG Grow, tillsammans med sina kollegor Arturo Petrucci och Head of Unit, Stephane Lebrun ger en uppdatering om EU:s råvarupolitik där Norra Sverige har en viktig roll och kan producera många av de råvaror som EU har identifierat som kritiska för den gröna omställningen.

EU-kommissionen uppmanade kommunerna att delta i New European Bauhaus 

Besöket i Bryssel inkluderade ett pass om det nya initiativet New European Bauhaus (NEB) som ska bidra till hållbara, inkluderande och attraktiva städer. Under ett möte med EU-kommissionens Joint Research Center (JRC) som huserar sekretariatet för NEB:s genomförande, delade kommunerna med sig av hur de arbetar för att hantera den snabba tillväxten och att bevara attraktiva stadsmiljöer. Representanterna från JRC var imponerade och menade att kommunerna borde ansluta sig till NEB för att visa upp sina klimatprojekt så att andra europeiska regioner och projekt kan ta efter.  

Möte med EU-kommissionens Joint Research Center (JRC) om New European Bauhaus

Medverkan i utbyte kring innovativa mindre och medelstora städer i Europa 

Kommunerna deltog på en workshop med europeiska städer som alla utmärkt sig i deras arbete med innovation samt smarta och hållbara lösningar för städer. Workshopen arrangerades av North Sweden tillsammans med ett antal regionkontor i Bryssel som samverkar i nätverket Small and Medium Sized Cites som samverkar för att lyfta de mindre städernas kapacitet att delta i EU:s konkurrensutsätta program som ibland begränsas till att endast inkludera de största städerna. Kommunerna fick dels information om några av EU:s fonder och program riktade till städer. Gruppen höll även i en välbesökt session där de delade med sig av sina erfarenheter av snabb samhällsomställning och att snabbt behöva skala upp offentlig verksamhet.  

Läs North Swedens tidigare nyhet om nytt europeiskt Bauhaus här.

Läs North Swedens tidigare nyhet om 6 kommuner som ansluter sig till ett nytt europeisk Bauhaus här

Läs om EU:s råvaruinitiativ här

Läs om EU:s industristrategi här

/Niklas Johansson 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information