Norra Sverige ansluter sig till New European Bauhaus: 6 kommuner ska ta fram idéer på nya livsmiljöer

Sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten har gått samman i ett projekt för att skapa attraktiva livsmiljöer genom en kreativ process som inkluderar olika yrkesgrupper. “Visioner: i norr” med syfte att förkroppsliga EU:s initiativ New European Bauhaus ska bidra till nya idéer och lösningar på livsmiljöer i norra Sverige för ett inkluderande, vackert och hållbart samhälle.

Det sker storskaliga investeringar i Norrbotten och Västerbotten som skapar nya förutsättningar i norra Sverige och för att klara av samhällsomställningen som kommer med flertalet industrietableringar, behöver regionerna kunna leverera bland annat nya bostäder och utökad samhällsservice för att attrahera kompetens. I syfte att locka människor till att bosätta sig i norra Sverige har sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten gått ihop i projektetVisioner: i norrför att knyta samman kreativa team som ska utforma idéer om framtidens städer i norra Sverige. Syftet är även att projektet ska användas i kommunernas strategiska planering och kunna spridas internationellt kopplat till EU:s initiativ New European Bauhaus. Medverkande kommuner i projektet är Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.  

Projektet Visioner: i norr med koppling till EU 

Målet är att tvärvetenskaplig samverkan och team bestående av bland annat arkitekter, ingenjörer, formgivare, forskare och studenter från olika discipliner mellan konst, kultur, vetenskap och teknik ska arbeta fram lösningar på utmaningar med utgångspunkt i kommunernas unika förutsättningar. Det handlar exempelvis om att överbrygga det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå, hur det nedlagda gruvområdet Tuolluvaara kan bli ett tillgängligt och naturligt tillägg till Kirunas stadskärna, och hur man skapar attraktiva och sammanhållna städer som unga vill flytta till. 

Genom utlysningen Visioner: i norr med ägarna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå, Umeå, Rådet för hållbara städer, Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas har kreativa yrkesgrupper bjudits in för att skissa fram innovativa idéer och kreativa lösningar som kan stötta kommunerna i utvecklingen av livsmiljöer som är resilienta, attraktiva, nytänkande och inkluderande. I januari presenterades 11 kreativa team av totalt 55 sökande som valts ut. Teamen börjar skissa på idéer mellan 8–20 februari och en slutpresentation är planerad den 16 mars 2022. 

Med projektet ansluter sig kommunerna till EU-kommissionens Bauhausinitiativ och projektet kan bli ett strategiskt skyltfönster för omvärlden och Brysselarenan för att visa på den kreativitet och kompetens som finns i regionen samt för att locka invånare och ny kompetenskraft till norra Sverige.  

Läs Boverkets pressmeddelande, här. 

Läs mer om projektet, här. 

Läs North Swedens nyhet om New European Bauhaus, här. 

Bild: Umeå kommun. 

/Vilma Johansson och Julia Hanson 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information