Ett nytt europeiskt Bauhaus: en del av EU:s gröna giv

Den 18 januari 2021 lanserade EU-kommissionen den första fasen av ett nytt kultur- och miljöinitiativ som heter det nya europeiska Bauhaus. Hållbarhet såväl som kultur, präglar initiativet där arkitektur och hållbart byggande kommer stå i fokus. Initiativet lägger ett särskilt fokus på hållbara byggnadsmaterial så som byggande i trä där aktörer i norra Sverige har världsledande kapacitet.

Initiativet om ett nytt europeiskt Bauhaus tillkännagavs för första gången av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal i september förra året som en del av den europeiska gröna given som ska leda Europas gröna omställningMålet med Bauhaus-initiativet är ett skapa en accelerator för gröna och digitala lösningar, ny teknik och hållbara produkter samt främja innovativa lösningar gällande arkitektur och material.  

Namnet “ett nytt europeiskt Bauhaus” hänvisar till den tyska konstskolan efter första världskriget. Enligt EU-kommissionen är kärnvärdena i det nya europeiska Bauhaus initiativet estetik, hållbarhet och inkludering.  

En process i tre faser 

Det nya europeiska Bauhaus baseras på en kollektiv designprocess i tre faser; Co-design, Leverans och Spridning.  

I den första Co-design-fasen som nu inletts byggs ett kollektiv upp där organisationer och aktörer bjuds in att ansöka om partnerskap. Kommissionens mål är att starta en samskapande process för att forma konceptet genom att identifiera de mest brådskande behoven, utforska idéer och utmaningar, samt att ansluta intresserade parter. Som en del av designfasen kommer kommissionen under våren att lansera den första upplagan av det nya europeiska Bauhaus-priset, där varje vinnare kan få upp till 30 000 euro för sitt bidrag. 

Den andra fasen kommer att starta i september 2021 då flera utlysningar kopplade till fem olika pilotprojekt kommer att öppna. Under 2022 är tanken att inrätta ett nätverk med de fem första Bauhaus-platserna i olika EU-länder.  

Pilotprojekten ska vara genomförda till 2023 då den tredje fasen börjar, med syftet att sprida idéer och koncept som definierar det nya europeiska Bauhaus via nya nätverk, projekt och kunskapsutbyte, både i och utanför Europa. 

 Initiativet ska framförallt leda till att:  

  • Framtida bostäder blir billigare och mer tillgängliga. 
  • Arkitekter, designers, forskare, ingenjörer, studenter och kreativa individer inom olika discipliner mobiliseras för att hitta nya lösningar till ett hållbart liv i och utanför Europa. 
  • Belysa värdet av materialets enkelhet och funktionalitet utan att kompromissa med behovet av bekvämlighet och smakfullhet i människors dagliga liv. Bruk av hållbara byggnadsmaterial så som bambu och trä.  
  • Ekonomiskt stöd ges till innovativa idéer och produkter genom utlysningar och genom samordnade program som ingår i EU:s fleråriga finansiella ram.  

"The New European Bauhaus is a project of hope to explore how we live better together after the pandemic. It is about matching sustainability with style, to bring the European Green Deal closer to people's minds and homes. We need all creative minds: designers, artists, scientists, architects and citizens, to make the New European Bauhaus a success.”  

Ursula von der Leyen. 

s mer det nya europeiska Bauhaus här 

/Andreas Stenlund  

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information