Konferens gällande utbyggnaden av 5G för smarta samhällen

EU-kommissionen har tidigare inlett två ansökningsomgångar inom Connecting Europe Facility (CEF2) Digital-programmet. Programmet beviljar medel för snabb utbyggnad och användning av 5G för smarta samhällen och innovativa tillämpningar. Inför den tredje ansökningsomgången som öppnas i oktober bjuder 5G for Smart Communities Support Platform (5GSC) tillsammans med EU-kommissionen och Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (DG CNECT) in till konferensen 5GSC Community Conference.

Konferensen äger rum den 11 oktober och syftar till att informera om den tredje ansökningsomgången om medel för utbyggnad av 5G för smarta samhällen. Syftet är att stärka samhällen runt om i Europa i form av att exempelvis effektivisera sjukvården. Programmet har hittills beviljat stöd för utbyggnaden av 5G i så kallade smarta samhällen genom två ansökningsomgångar, och EU-kommissionen kommer i oktober öppna en tredje ansökningsperiod.  

5GSC Community Conference kommer att fokusera på den tredje ansökningsomgången genom att byta idéer intressenter emellan och få perspektiv från olika delar av diskursen. Konferensen kommer också behandla kunskap, perspektiv och synpunkter från de tidigare två ansökningsperioderna som är bra att ha med sig in i den nya ansökningsperioden.  

Läs mer om konferensen och registrera dig här

Läs mer om 5G för smarta samhällen här

Läs mer om CEF2- Digital här

Partner: 5G for Smart Communities Support Platform (5GSC), EU-kommissionen, Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (DG CNECT)

Plats: Bryssel

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.