New European Bauhaus conference

Den 18 januari 2021 lanserade EU-kommissionen den första fasen av ett nytt kultur- och miljöinitiativ som heter det nya europeiska Bauhaus. Hållbarhet såväl som kultur, präglar initiativet där arkitektur och hållbart byggande kommer stå i fokus. Initiativet lägger ett särskilt fokus på hållbara byggnadsmaterial så som byggande i trä där aktörer i norra Sverige har världsledande kapacitet.

Initiativet om ett nytt europeiskt Bauhaus tillkännagavs för första gången av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal i september förra året som en del av den europeiska gröna given som ska leda Europas gröna omställningMålet med Bauhaus-initiativet är ett skapa en accelerator för gröna och digitala lösningar, ny teknik och hållbara produkter samt främja innovativa lösningar gällande arkitektur och material.  

Namnet “ett nytt europeiskt Bauhaus” hänvisar till den tyska konstskolan efter första världskriget. Enligt EU-kommissionen är kärnvärdena i det nya europeiska Bauhaus initiativet estetik, hållbarhet och inkludering.  

22-23 april håller EU en konferens om det nya Europeiska Bauhaus projektet med panel diskussioner och workshops om programmets utformande. Med på talarlistan finns bland annat en rad olika EU-kommissionärer och representanter från olika forsknings- och innovations organ. 

Se hela programmet och registrera dig här

Läs mer om New European Bauhaus här