Registrera dig på Harnessing Talent Platform Launch Event

Harnessing Talent Platform (HTP) är en plattform som uppmuntrar kunskap och erfarenhetsutbyte och syftar till att stödja regioner inom ramen för de demografiska förändringarna och konsekvenserna som tillkommer av detta. Den 23–24 november kommer EU-kommissionen anordna ett lanseringsevent för plattformen i Bryssel. Under eventet kommer de utvalda arbetsgrupperna inom plattformen presenteras.

Eventet arrangeras för första gången av EU-kommissionen som vill lyfta fram de utmaningar som förknippas med demografiska förändringar och mildra de konsekvenserna som medförs av minskningen av andelen människor med högre utbildning inom hela EU. EU-kommissionen vill att särskilt drabbade regioner får vägledning, information och kunskap för att kunna utveckla skräddarsydda och omfattande strategier för att utbilda, locka till sig och behålla “talang”. Inom Harnessing Talent Platform ska EU-kommissionen dela relevant information, evenemang, bästa praxis och tillgång till tekniskt stöd för regioner.

EU-kommissionen vill inrätta särskilda arbetsgrupper inom plattformen som sammanför intressenter från olika territoriella nivåer för att diskutera frågan vidare. Arbetsgrupperna ska fungera som ett forum för strategiskt utbyte mellan sektorer såsom digitalisering, hälsa, forskning, innovation och i synnerhet kopplingarna mellan landsbygd och städer. Berörda parter på EU-nivå, nationell och regional nivå är välkomna att ansöka till att bli del av arbetsgrupperna. Sista ansökningsdag är 22 september.

Läs mer och registrera dig till lanseringseventet här

Läs mer om North Swedens artikel om tillvaratagandet av talanger här

Läs Northern Sparsely Populated Areas positionspapper om kompetensflykt här

Läs mer om Harnessing Talent Platform här

Ansök till att bli en del av arbetsgrupperna här

Partner: EU-kommissionen

Plats: Bryssel

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.