Save the date – Konferens för små och medelstora städer

Denna inbjudan riktar sig till städer i norra Sverige som vill öka sin kunskap och förmåga att söka EU-medel för Smarta Städer samt deras samarbetspartners i form av universitet, institut och dylikt.

North Sweden arrangerar årligen detta event tillsammans med regionerna i nätverket SMC (Small and medium sized cities). Syftet är att ge information till de mindre städerna om tillgängliga EU-fonder för stadsutveckling, energisystem, lokaltrafik, digitalisering och andra lösningar som ryms inom begreppet Smart Cities. Samtidigt som eventet uppmärksammar EU-kommissionens ansvariga på att även små städer har möjlighet att att utveckla och testa tekniska lösningar inför EU:s ansvariga tjänstepersoner - och att EU:s utlysningar inte ska begränsas enbart till de allra största städerna. 

Under konferensen informerar EU:s ansvariga tjänstepersoner om nya och aktuella utlysningar som är särskilt intressanta för mindre städer tillsammans med praktiska råd om ansökan från kunniga och erfarna projektdeltagare. Konferensen innehåller även en workshop där de deltagande städerna erbjuds att presentera en särkilt utmaning eller projektide som gemensamt utvecklas till ett projektförslag med råd kring möjliga finansieringskällor och möjlighet att hitta partners för projektet. 

Programmet är fortfarande under utveckling men kommer bland annat att innehålla information som finansiering från European urban Initiative, Missioner inom Horisont Europa samt det nya programmet EU Social Climate Fund som startar 2026 och ska finansiera kommunala investeringar för energieffektivisering av byggnader, lokaltrafik och cykelvägar. Årets upplaga äger rum 22-23 maj i Bryssel med en walking dinner 22/5 och preliminärt även med möjlighet att delta på ett studiebesök till en belgisk närliggande stad 24/5. 

North Sweden European Office har 8 platser för deltagare i norra Sverige. Vi hoppas på ett brett deltagande från olika regioner och att det ska finnas intresse att presentera utmaningar eller projekt under workshopen. Kontakta så snart som möjligt niklas.johansson@northsweden.eu med din anmälan eller för mer information och för att diskutera möjliga presentationer.

Läs om förra årets upplaga här 

Partner: Nätverket för små och medelstora städer (SMC)

Plats: Bryssel

Datum/Tid: 2024-05-22 08:00 - 23:59

Kommande tillfällen

2024-05-23 00:00 - 20:00