Skills for the green transition: attracting, retaining and reskilling in sparsely populated areas

Under EU:s vecka för regioner och städer 9–12 oktober arranger North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samt Scotland Highlands and Islands en workshop på temat "Kompetens för den gröna omställningen: attrahera, behålla och omskola i glesbefolkade".

Vilka är styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten med att attrahera, behålla och omskola för den gröna omställningen i glesbefolkade områden? Genom en SWOT-analys som utförs av en panel bestående av företrädare för den politiska, privata och offentliga sektorn i interaktion med publiken kommer detta seminarium att belysa en av de största flaskhalsarna för den gröna omställningen i Europas glesbefolkade områden - bristen på kompetens och arbetskraft. Syftet är att utbyta kunskap och skapa lösningar tillsammans.

I panelen sitter Effie Kourlos, Kommunstyrelsens viceordförande i Östersunds kommun, Päivi Ekdahl, ordförande för NSPA, Ole Kolstad, direktör Rana utveckling och Morven Fancey, chef för universitet, kompetens och befolkning på Scotland Highlands and Islands.

Mer information om programmet kommer och registrering förväntas öppna i augusti. 

Läs mer om Europeiska veckan för regioner och städer här. 

Registrera er innan 30 september här.