Sammanhållningspolitiken 2007-2013

En offentlig utfrågning med fokus på hur EU:s regionalpolitik kan bidra till Lissabonstrategi och hur regionalpolitiken efter utvidgningen måste anpassas ägde rum på parlamentet den 2 februari. Den Europeiska unionens kommissionär för regionalpolitik Danata Hübner återgav bland annat den senaste utvecklingen vad gäller de finansiella förhandlingarna mellan EU:s medlemsländer.

Därtill presenterades en rapport om kommissionens förslag på sammanhållningspolitiken för 2007-2013. Majorie Jouen från Notre Europe presenterade slutsatserna av en studie om sammanhållningspolitiken efter 2007 i ett utvidgat EU och mot bakgrund av Lissabon och Göteborg strategiernas målsättningar. Utvidgningen har betytt att regionala ojämlikheter har ökat och att perifera regioner blivit mer avlägsna. Ett av argumenten som Jouen framförde var att en åternationalisering av sammanhållningspolitiken inte stödjer solidariteten inom unionen.

En sammanfattning av studien som presenterades, samt lärdomar och rekommendationer finns via länken nedan.

/Helena

Läs mer:

Studien

02 Feb 2005 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information