Medborgarforum organiseras av Europaparlamentet

All politik är lokal är temat för en rad medborgarforum som arrangeras runt om i Europa under våren när Europaparlamentet ska agera lokalt. Syftet med evenemanget är att på lokal och regional nivå debattera vilken inriktning Europa ska ta efter Frankrikes och Nederländernas nej till konstitutionen. Man vill särskilt lyfta fram de frågor som är viktiga för varje region och land och målet är att nå så många olika aktörer och intresserade som möjligt, allmänheten liksom folkvalda.

Man planerar ett forum i Luleå den 9 maj där fokus kommer att ligga på hur EU ska gå vidare inför framtiden. Bland annat vill man diskutera arbetsmarknadspolitik i ett utvidgat EU, kampen mot internationell brottslighet, EU:s budget, regionalpolitik, den gemensamma jordbrukspolitiken, jämställdhet och utbildning. Se mer under konferenser.

/Sofia

Läs mer:

Europaparlamentet agerar lokalt

16 Nov 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information