Ny guide för innovationsarbete lanserad

Kommissionären med ansvar för regionalpolitik, Danuta Hübner, har nu lanserat en guide för hur man kan utveckla och förbättra sitt innovationstänkande inom ramen för sammanhållningspolitiken 2007-2013. Guiden kan användas som en del av underlaget när medlemsstaterna färdigställer sina nationella och operativa program.

Förutom en del praktiska råd innehåller dokumentet goda exempel på innovativa regionala strategier och åtgärder. Tanken är att regioner ska kunna lära sig från varandras erfarenheter och på så vis skapa en bra grund för tillväxt och nya arbetstillfällen.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information