Kvinnor & forskning

Europa är i ett desperat behov av fler forskare för att nå de mål inom vetenskapen och teknologin satta i samband med Lissabon strategin - att Europa ska bli den mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomin i hela världen. Målet är en minimum nivå av 8 forskare per 1000 personer i arbetsstyrkan.

Eftersom att kvinnor är underrepresenterade i den vetenskapliga forskningen har kommissionen lanserat speciella åtgärder för att uppmuntra kvinnor att ta del av den europeiska forskningen.

För tillfället är 56% av alla nyexaminerade från högre utbildningar i Europa kvinnor, men bara 25% är ingenjörer. Andelen kvinnor inom forskningen sjunker ju högre upp i karriärs hierarkin man kommer, speciellt i industrisektorn, och bara 14% av alla professorer i Europa är kvinnor.

Detta vill EU ändra på genom att skapa en bättre balans i industrisektorn, till exempel genom handlingsplanen Vetenskap och Samhälle (artikel 24-27) där man bland annat vill skapa en europeisk plattform för kvinnliga forskare och organisationer, EPWS - European Platform of Women Scientists. EPWS kommer att presentera sig den 28 mars i forsknings världen, medan den officiella lanseringen kommer att ske i oktober i år. I maj kommer en stor konferens att hållas i Wien "Re-searching women in Science and Technology", läs mer om den under Aktuella konferenser och seminarier på våran hemsida.

Vill du veta mer om kommissionens åtgärder och åsikter om detta, klicka på länken nedan.

/Sofia

Läs mer:

EurActiv

31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information