Barnets rättigheter i fokus

För att uppmärksamma FN:s konvention för barnets rättigheter, som firar 20 år, och samtidigt markera det inledande arbete för att göra barnets rättigheter juridiskt bindande i EU genom att fastställa detta i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna anordnar Regionkommittén och Europeiska Unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) en konferens idag, den 13 november, om barnets rättigheter.

Konferensens huvudfrågor är den införandet av barnets rättigheter i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna samt de lokala och regionala myndigheternas ansvar att implementera dessa lagar. Tillsammans med generaldirektör för Europeiska kommissionens DG Rättvisa, frihet och säkerhet Jacques Barrot och Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande kommer representanter från internationella institutioner,  civilsamhället samt lokala och regionala politiker att mötas för att utbyta konkreta erfarenheter och goda exempel från lokal och regional nivå för att på så vis uppmuntra benchmarking och diskussion om hur politiska riktlinjer ska kunna utvecklas inom området.

"Den lokala och regionala dimensionen är avgörande för att EU:s målsättningar inom området för barnet rättigheter ska kunna fullföljas, med tanke på den speciella rollen och ansvaret som lokala och regionala myndigheter har för att skydda och främja barnets rättigheter i EU:s medlemsländer", menar Luc Van den Brande.

Läs mer om konferensen

13 Nov 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information