Europaforum Norra Sverige påverkar Sverige och Europa

Den första dagen har ägnats åt norra Sveriges roll i EU:s sammanhållningspolitik. Hur Sverige kan vara en resurs för hela EU, som Christian Juliusson från EU-kommissionen uttryckte det. 

- Vi måste alltid visa att norra Sverige och Europa är ömsesidigt beroende av varann, säger Jens Nilson, kommunalråd i Östersund och rapportör för Europaforum Norra Sverige. Därför har vi också rätt att ställa krav. Vi vet att det vi skriver läses, både av regeringen och av EU-kommissionen. Och vi vet att det vi tycker har betydelse. 

I morgon, fredag, kommer Europaforum Norra Sverige att ta ställning till två positionsdokument. Det ena handlar om EU-kommissionens förslag att addera territoriell sammanhållning till de regionalpolitiska målen om ekonomisk och social sammanhållning. Det andra är norra Sveriges inspel inför utformningen av EU:s forsknings- och innovationspolitik från 2013 och framåt. 

- Vi måste vara tidigt ute om vi ska kunna påverka Europapolitiken, säger Linda Ylivainio, kommunalråd i Övertorneå i Norrbotten. Vi har ett väl utvecklat samarbete över gränsen till den finska sidan. EU-medlemsskapet ger oss både stöd och verktyg i det arbetet, men vi måste också själva ta ansvar för att följa frågorna och påverka.  Dessutom behöver vi hjälpa varandra. Europaforum Norra Sveriges arbete är särskilt viktigt för de små kommunerna. 

- För en liten inlandskommun är det viktigt med omvärldsbevakning och regional samverkan för att påverka den nationella och europeiska politiken och förutsättningarna, säger Linda Ylivainio.

Alla referat, dokument och presentationer uppdateras löpande på Europaforums hemsida.

/Anne Graf

13 Feb 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information