Europeiska nätverket för kvinnors företagande blir verklighet

Den femte oktober lanserade Europeiska kommissionen den europeiska motsvarigheten till det svenska ambassadörsnätverket för kvinnors företagande. Liknande nätverk på nationell nivå har tidigare visat sig ha goda effekter på kvinnors benägenhet att starta och driva företag.

Maud Olofsson har länge drivit frågan om kvinnors företagande i Sverige, och nu har alltså Sverige under det svenska ordförandeskapet lyckats inspirera Europeiska kommissionen att starta upp detta nätverk.

Ambassadörsnätverket består av ungefär 100 kvinnor från hela Europa. Av dessa kommer tolv från Sverige, och är verksamma inom en rad olika branscher. Det är viktigt att ambassadörerna är goda förebilder och inspirerar kvinnor, studenter och anställda att starta och driva företag, menar Maud Olofsson. Utöver att företräda Sverige på olika europeiska evenemang får ambassadörerna även tillgång till ett europeiskt kontaktnät och stöd att starta affärssamarbeten.

Ambassadörerna presenterades i samband med en galamiddag i Stockholms stadshus, där Maud Olofsson och kronprinsessan Viktoria delade ut diplom till några av de europeiska ambassadörerna.

Läs artikeln på Centerpartiets hemsida

Läs även nyheten på Sveriges ordförandeskaps hemsida

/CB

07 Okt 2009 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information