Kommissionens förslag för sysselsättning tillbakavisat

Medlemsländerna säger nej till Europeiska kommissionens förslag om att tills vidare ta bort kravet på medlemsländerna att delfinansiera projekt inom Europeiska Sociala Fonden (ESF) som stödjer utbildning och sysselsättningsprojekt.

Kommissionen uppskattade att detta skulle öka utbetalningarna från ESF under 2009-10 med 6,6 miljarder euro i och med att pengarna skulle kunna användas utan att påverka statsfinanserna. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso sade till Europaparlamentarikerna i juli att förslaget var ett sätt att "göra EU:s delade engagemang mot unga och mot sysselsättning till handling".

Förslaget tillbakavisades med stor majoritet av medlemsländerna när det diskuterades tidigare i september. Enligt diplomater tyckte medlemsländerna att förslaget skulle göra lite för att bemöta de problem man har med EU-medel, likviditet och att förhindra att kommissionen tar tillbaka ej använda medel.

På fredag 25 september möts Barrosos representanter och kommissionärer med ansvar för budget, regionalpolitik och sysselsättning för att utarbeta ett reviderat förslag. Det nya förslaget förväntas att utesluta idén med 100% finansiering av ESF projekt och istället ge medlemstaterna mer tid att spendera sina anslag av EU-medel innan det måste betalas tillbaka och eventuellt även förskottsutbetalningar. Det kommer troligtvis att gälla inte bara ESF, men även Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

Sveriges ordförandeskap har organiserat möten med ländernas representanter den 1:a och 13:e oktober med förhoppningen att kommissionen då har presenterat ett reviderat förslag.

25 Sep 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information