Norrlänningar tveksamma till nya regioner

En tydligare demokratisk förankring måste till om regioner ska kunna bildas i norra Sverige. Det säger forskare från de tre nordligaste universiteten, som den 18:e november presenterade sin slutrapport om regionalisering i norra Sverige.

- Norrlänningarna har en stark gemensam identitet och klara uppfattningar om hur landsändan bör utvecklas. Förutsättningarna för nya regioner är goda, men för att regionerna skall bli kraftfulla måste medborgarna bli mer delaktiga i dem, säger projektledare och professor Anders Lidström vid Umeå universitet.

Idag är många norrlänningar tveksamma till att inrätta nya regioner. I Norrbotten är motståndet påtagligt, medan det starkaste stödet för nya regioner finns i delar av Västernorrland och Jämtland. Medborgarna i alla norrlandslän tror dock att större regioner skulle göra Sverige mer konkurrenskraftigt.

Forskningsprojektet om norrländsk regionalisering har finansierats av de fyra nordligaste landstingen, men forskarna svarar själva för alla analyser och resultat. Projektet är ett samarbete mellan forskare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet.

Läs mer på Umeå universitets hemsida

Slutrapporten Kan norra Sverige regionaliseras? Beslutsprocesser och medborgarperspektiv kan beställas från Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, 901 87 Umeå eller genom att skicka e- post till christina.bostrom@pol.umu.se. Boken kostar 100 kr (inkl moms). Rapporten kan även laddas ner från projektets hemsida

18 Nov 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information