Pawel Samecki efterträder Danuta Hübner som Kommissionär för regionalpolitik

Polens regering nominerade Samecki och tillsattes genom ett sk fyllnadsval av Kommissionens ordförande José Manuel Barroso, som även get Samecki klartecken att ta över den regionalpolitiska portföljen.  

09 Jul 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information