EU-kommissionen lanserar Europa 2020

Idag på sitt kollegiemöte antog EU-kommissionen den nya Europa 2020-strategin, uppföljaren till Lissabonstrategin.

Under rubriken smart och hållbar tillväxt för alla ska satsningar göras inom sju betydande områden (flagship projects): Innovationsunionen, Unga på väg, En digital agenda för Europa, Ett resurseffektivt Europa, Industripolitik för grön tillväxt, En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen och Europeisk plattform mot fattigdom. Tanken är att strategin ska förses med konkreta mål som regelbundet granskas.

Europa 2020 kommer att diskuteras på Europeiska Rådets toppmöte 25-26 mars och också debatteras i Europaparlamentet. I juni är det tänkt att alla ska enas om såväl strategin som de konkreta nationella målen.

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

Besök Europa 2020:s webbportal  

03 Mar 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information