EU-kommissionen möblerar om

I samband med inträdet av den nya EU-kommissionen omorganiseras generaldirektoraten (DG). Det som tidigare var generaldirektoratet för transport och energi (DG Tren) kommer nu att endast sköta rörlighet och transportfrågor (DG Move). Därmed kommer energifrågor att hanteras enskilt av nya generaldirektoratet för energi (DG Ener). Dessutom formas ett helt eget generaldirektorat för klimatförändringsfrågor, Klimataktion (DG CLIM) - ett samarbete mellan DG Miljö, DG för yttre förbindelser (Relex) samt DG Näringsliv (Entr).

Pressmeddelande

/Niklas Hjelm Smith

23 Feb 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information