Europaparlamentet vill förbjuda teknik som används i guldgruvor

Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att ta fram ett förslag om förbud mot användandet av cyanid i gruvindustrin. I Ungern, Tyskland och Tjeckien finns redan ett förbud. I flera andra länder, bland annat Sverige och Finland, finns gruvor som genom en lakningsprocess innehållande cyanid utvinner guld. De Europaparlamentariker som driver frågan menar att ett förbud skulle hjälpa EU att nå sina mål för vattenkvalitet och biologisk mångfald. Bakgrunden är en stor olycka i Rumänien för 10 år sedan som hade allvarliga konsekvenser för miljön i området.

EU-kommissionen däremot tycker inte att ett förbud är aktuellt. Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor, sa i en debatt i Europaparlamentet att reglerna för gruvavfall redan är mycket stränga och att det inte finns några fullgoda alternativ till cyanidtekniken. Hon förklarade att kommissionen utrett olyckan i Rumänien och att direktivet om gruvavfall från 2006 innehåller flera åtgärder som ger maximal säkerhet i arbetet med gruvavfall.

EU-kommissionen följer utvecklingen av ny teknik inom området, och kan komma att titta på ett förbud i framtiden om alternativa tekniker uppkommer. Under tiden, menade Malmström, måste medlemstaterna fokusera på att implementera gruvavfallsdirektivet. 2012 ska medlemstaterna rapportera om implementeringen och resultaten kommer att analyseras. Visar det sig då att det nuvarande gruvavfallsdirektivet inte är tillräckligt kan man då komma att ta upp frågan om ett förbud.

Malmström påpekade slutligen att arbetet med att återvinning av ädla metaller i EU måste intensifieras.

Frågan hamnar nu på miljökommissionären Potočniks bord. Det är bara EU-kommissionen som får lägga förslag till ny eller förändrad lagstiftning i de flesta frågor som EU behandlar. Europaparlamentet kan med en majoritet av sina ledamöter be kommissionen att lägga fram nya lagförslag inom olika områden. Kommissionen är inte bunden av Europaparlamentets begäran. Om kommissionen väljer att inte lägga fram något förslag måste den dock motivera varför.

Läs Europaparlamentets pressmeddelande

Läs Europaparlamentets resolution (5 maj 2010) om ett allmänt förbud mot användning av cyanidbaserad gruvdriftsteknik inom Europeiska unionen

Läs mer om direktivet om gruvavfall

/AU

11 Maj 2010 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information