EU:s framtida budget

EU-kommissionen presenterade den 19 oktober ett förslag gällande budgetöversynen. Det viktigaste budskapet är att de nuvarande reglerna för EU:s budget bör reformeras till en mer smart och hållbar struktur och att dess tuffaste utmaning blir att föra samman medlemsländernas och Europaparlamentets olika ståndpunkter.

Kommissionär Janusz Lewandowski, med ansvar för budget och ekonomiska planeringsfrågor, förklarade att Lissabonfördragets nya juridiska förutsättningar innebär en tung reform på budgetområdet. Den nya budgetöversynen handlar om att dra lärdom av det förflutna och anpassa budgeten till morgondagens krav. EU: s budget måste bli ett verktyg för god ekonomisk styrning.

Gällande sammanhållningspolitiken föreslås en ny planerings- och administrationscykel för att säkerställa att all EU-finansiering bidrar till Europa 2020-strategin.

Dokumentet är ett svar på Europeiska rådets uppdrag till EU-kommissionen från 2005 att göra en översyn av alla EU:s utgifter, inklusive jordbrukspolitiken och inkomster, inklusive Storbritanniens rabatt. Översynen utgör en grund för förslaget för EU:s budget efter 2013 som ska presenteras av EU-kommissionen under 2011.

/AG

20 Okt 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information