Får vi fortsätta äta surströmming?

Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (EPP) efterlyser en förlängning av Sveriges undantag för produktion och försäljning av surströmming.

Det svenska undantaget för att producera och sälja surströmming löper ut 2011. I en skriftlig fråga till EU-kommissionen undrar hon om undantaget kommer att förlängas. EU-kommissionen har nu sex veckor på sig att svara.

- Surströmming är en svensk delikatess som har producerats på traditionellt sätt med en konserveringsmetod som funnits i årtusenden. Östersjöfisken innehåller en något högre dioxinhalt än vad som är tillåtet inom EU, dock med tanke på hur små mängder det gäller och hur sällan svenskarna äter fisken, utgör den inget hot mot hälsan, påpekar Corazza Bildt i sin fråga till EU-kommissionen.

- Det är ytterst viktigt att bevara denna svenska mattradition, som sysselsätter flera hundra fiskare och små- och medelstora företag, fortsätter hon.

/AG

14 Sep 2010 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information