Norra Sverige i framtida europeiska transportnätverket

Flera aktörer i norra Sverige har nu gett sin syn det framtida transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) i sina svar på EU-kommissionens konsultation.

Läs bidragen från Botniska korridoren, Europaforum Norra Sverige, Handelskamrarna i Norrbotten, Västerbotten, Mittsverige och Mellansverige, Region Västerbotten och E12-alliansen.

Även svenska regeringen lyfter fram Botniska korridoren som en viktig del i framtidens transportsystem i Europa. Läs regeringens svar här.

- Det är viktigt att vi deltar i konsultationer som denna, och det är väldigt positivt att så många aktörer engagerat sig så vi kan föra fram regionens syn till kommissionen. Naturligtvis är det också bra att vi har stöd från regeringens sida, säger Anna Utsi som arbetat med konsultationssvaren.

Besök EU-kommissionens sida för konsultationen där man publicerar alla svar som inkommit.

/AG

20 Sep 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information