NSPA får gehör i Bryssel

En politisk delegation från Europas norra regioner i Sverige, Finland och Norge har presenterat en gemensam politisk ståndpunkt om den framtida regionalpolitiken för Europeiska kommissionen. 

Från norra Sverige deltog Ewa-May Karlsson, rapportör i Europaforum Norra Sverige och vice-ordförande i Region Västerbotten. Tillsammans med kollegor från Finland och Norge uppvaktade hon Dirk Ahner, Europeiska kommissionens Generaldirektör för regionalpolitik.

Denna nordliga del av Europa, 14 regioner i tre länder, är först i Europa med att ha enats om en gemensam vision för regional utveckling.

Vid uppvaktningen överlämnades ett gemensamt dokument som beskriver hur denna nordliga region i Europa vill se att regionalpolitiken utformas i framtiden med tyngdpunkt på den politik som behövs för en gynnsam utveckling i de norra delarna av Europa.

- Vi har en vision för norra Europa och den är att vi ska vara en modern region med en diversifierad ekonomisk profil. Visionen är också att vi i än högre grad har företag och entreprenörer med den högsta kompetensen och konkurrenskraften. Vi ska också vara en attraktiv region med goda levnadsvillkor och en varierad arbetsmarknad för både kvinnor och män, framförde Ewa-May Karlsson vid sin presentation.

Uppvaktningen fick ett positivt mottagande av generaldirektören Dirk Ahner.

- Jag stödjer era idéer i stort och ser ett värde i att ni visar stort engagemang för den europeiska politiken. Ni är här i rätt tid eftersom diskussionen om framtidens regionalpolitik nu intensifieras. Vi har i grunden något gemensamt, ni vill utveckla er del av Europa och vi vill att alla delar av Europa ska utvecklas. Från Europeiska kommissionen ser vi fram emot att fortsätta en nära dialog med er, avslutade Dirk Ahner mötet.

Den politiska ståndpunkten och visionen baseras på en framtidsstudie för regionen som nätverket NSPA tagit fram.

100128_NSPABryssel

Ewa-May Karlsson Esko Lotvonen, landskapsdirektör för Lapplands förbund, Dirk Ahner och Pia Svensgaard, Troms fylkesrådsledare.

Läs den politiska positionen - sammanfattningen eller hela dokumentet

Besök EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik

Lyssna på Sveriges Radio Norrbotten och Västerbottens reportage med kommentar från Ewa-May Karlsson

/AG

28 Jan 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information