Ungern nästa ordförande i EU

Den första januari 2011 tar Ungern över ordförandeposten i EU:s ministerråd. Ungern fortsätter arbeta med en av belgarnas huvudprioriteringar, att införa ett gemensamt gällande patent inom EU. Ungern kommer också att fokusera på Kroatiens eventuella inträde i unionen samt Bulgariens och Rumäniens inträde i Schengensamarbetet.

Man kommer också försöka förbättra romers sociala situation och integration genom att se över befintlig policy och finansiering inom området.

Läs EurActivs artikel om Ungerns prioriteringar

/AG

19 Nov 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information