12 punkter för en starkare ekonomi

EU-kommissionen har presenterat en färdplan för hur utvecklingen av den inre marknaden i EU bör se ut. Planen innehåller en lista med 12 prioriteringar som kan bidra till att EU:s inre marknad kan fungera bättre för konsumenter, anställda och företag.

En mer integrerad marknad kommer också, enligt EU-kommissionen att hjälpa EU-länderna uppfylla aktuella sociala och ekonomiska utmaningar och påskynda återhämtning efter den globala finanskrisen.

Prioriteringarna är följande:

 • Att hjälpa små- och medelstora företag få lättare tillgång till finansiering genom att tillåta riskkapitalfonder att investera i EU-länder.
 • Revidera lagstiftning så yrkeskvalifikationer blir erkända i hela EU - att minska hindren för anställning i ett annat land.
 • Skapa ett enda europeiskt patent för immateriella rättigheter och uppfinningar - att minska kostnaderna och krånglet för företag.
 • Utarbeta rutiner för att lösa tvister utanför domstol när konsumenter stöter på problem efter att ha köpt varor eller tjänster i ett annat EU-land, även på internet.
 • Införa EU-omfattande standarder för tjänstesektorn.
 • Att förbättra energi-, transport- och kommunikationsinfrastruktur genom att identifiera strategiska nätverk för riktade investeringar.
 • Lagstifta om ömsesidigt erkännande av elektronisk identifiering och autentiseringsmetoder för att öka användningen av internet mellan enskilda, företag och offentliga förvaltningar.
 • Uppmuntra socialt företagande genom att utveckla investeringsfonder för företag som eftersträvar sociala, etiska eller miljömässiga mål.
 • Att anpassa skatter för energiindustrin för att uppfylla EU:s klimat- och energimål.
 • Stärka reglerna för arbetstagare som utstationerats av sina företag till ett annat EU-land.
 • Förenkla redovisnings-riktlinjer för företag och minska byråkratin - med fokus på småföretag.
 • Göra det lättare för små företag att konkurrera om offentliga upphandlingar i andra EU-länder.

EU-kommissionen kommer att presentera förslag inom de tolv områdena så fort som möjligt så att lagstiftning  kommer kunna antas av Rådet och Europaparlamentet till slutet av 2012.  Efter genomförandet kommer EU-kommissionen lägga fram ett nytt förslag för att ytterligare utveckla den gemensamma marknaden bortom 2012.

Läs mer om akten för den inre marknaden här

Läs om småföretagarakten här

/Per Stagnell, Nils Sandberg

15 Apr 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information