Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013

111014 traktor_störreOnsdagen 12 oktober presenterade EU-kommissionen sitt förslag för en ny gemensam jordbrukspolitik för den kommande budgetperioden 2014-2020. Förslaget går i linje med Europa 2020-strategin och syftet är att främja innovation, öka jordbrukets konkurrenskraft, bekämpa klimatförändringar samt stödja sysselsättningen inom detta område. Detta ska uppnås genom att bland annat minska byråkratin och förenkla bestämmelserna kring böndernas inkomststöd, vilket i framtiden endast ska gå till aktiva jordbrukare. Ytterligare åtgärder för att stimulera det europeiska jordbruket är förslag på startstöd till unga bönder och mikroföretag som baserar sin verksamhet på landsbygden. För att stärka ett hållbart jordbruk och främja miljöåtgärder föreslår EU-kommissionen att trettio procent av böndernas direktstöd bör öronmärkas för jordbruksmetoder som är bra för klimatet och miljön.

Hur detta påverkar de svenska bönderna är inte klart ännu då förhandlingarna om förslaget kring den gemensamma jordbrukspolitiken inte avslutas förrän 2013.

Läs en sammanfattning av EU-kommissionens förslag här

Ni hittar mer information om det nya förslaget på hemsidan för Generaldirektoratet för Miljö

/Hanna Högberg och Joel Larsson

 

14 Okt 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information