Från Norrbotten till rymden 2016

Esrange rymdcenter utanför Kiruna planerar att 2016 skicka den första personen till rymden. Ursprungligen var tanken att redan 2012 skicka upp en person, förseningen beror på den ekonomiska krisen.

Under de senaste åren har ett projekt finansierat av EU hjälpt rymdcentret att utveckla rymdturism. Ett samarbete förs med US Virgin Galactic som är världens första kommersiella rymdreseföretag.

Läs Barents Observers artikel här

Esrange ägs av Swedish Space Center

/Nils Sandberg

01 Mar 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information