Hur ska de europeiska regionerna bemöta de demografiska förändringarna?

Den 5 oktober arrangerade The Demographic Change Regions Network (DCRN) en konferens rörande de demografiska förändringarna i Europa och hur dessa utmaningar ska mötas på bästa sätt. Under seminariet, Demographic change: European challenge, regional solutions, så presenterades och diskuterades olika strategier för att bemöta de demografiska utmaningarna i de olika europeiska regionerna, från att säkerställa tillgången till vård på den tyska landsbygden till att engagera äldre till att leva ett mer aktivt liv i östra Finland.

Läs mer om seminariet här

Mer information om nätverket DCRN finns här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

15 Nov 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information