I Bryssel för att säkra fortsatta investeringar i norr

Denna vecka är politiker från norra Sverige, Finland och Norge i Bryssel för att diskutera fortsatt stöd från EU:s strukturfonder. Idag onsdag träffade delegationen Dirk Ahner, generaldirektör för regionalpolitik på EU-kommissionen.

110202_nspameeting

- Våra regioner har mycket gemensamt i form av gles befolkning och långa avstånd, men vi har också världsledande kunskap och viktiga naturresurser, säger Erik Bergkvist, Ordförande Region Västerbotten.

Delegationen deltar vid en stor konferens som samlar regionala och nationella representanter från hela EU för att diskutera EU:s sammanhållningspolitik efter 2013. Vid besöket hos Dirk Ahner, generaldirektör för regionalpolitik på EU-kommissionen framförde man gemensamma synpunkter på EU-politiken.

- Vi har god kontakt med EU-kommissionen. Dirk Ahner besökte Norrbotten i somras och är väl medveten om de speciella förutsättningar vi har i norr, han har även sett hur väl vi förvaltar och investerar EU-pengarna och hur det bidrar till hela Europas tillväxt. Nu träffas vi för att diskutera framtiden för att EU även fortsättningsvis ska investera i vår region, säger Agneta Lipkin, ledamot i landstingsstyrelsen i Norrbotten och ledamot i Regionkommittén.

Bättre möjlighet för små- och medelstora företag att ta del av utvecklingsprojekten, riktade medel för att främja samiskt entreprenörskap och kultur och stort fokus på innovation och förbättrad infrastruktur finns bland prioriteringarna.

- Diskussionerna om EU:s framtida budget pågår för fullt och den näst största posten är strukturfonderna. Det är väldigt viktigt att pengarna satsas rätt för att skapa jobb och tillväxt i regionerna. I slutändan är det regionernas samlade tillväxt som är hela Europas tillväxt, säger Erik Bergkvist.

Uppvaktningen mottogs positivt av Dirk Ahner och hans medarbetare.

- NSPA är en stark och viktig partner för kommissionen i arbetet om EU:s framtida sammanhållningspolitik. Jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete, avslutade Dirk Ahner mötet.

- Det var ett bra och konstruktivt möte, vi kommer att vara delaktiga i hur de framtida finansieringsinstrumenten kommer att se ut, konstaterar Agneta Lipkin.

Inom nätverket NSPA - Northern Sparsely Populated Areas, samarbetar norra Sverige, Finland och Norge för att sprida kännedom och kunskap om regionen i EU. NSPA omfattar:

  • De fyra nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland);
  • De sju nordligaste regionerna i Finland (Lapland, Oulu, Central Ostrobothnia, Kainuu, Norra Karelen, Norra Savo and Södra Savo);
  • De tre nordligaste fylkena i Norge (Finnmark, Troms och Nordland).

/AG

02 Feb 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information